Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Akademska 2011/2012. godina
title-leaf

Stipendista Fonda ''Bošnjaci'' Adnan Zahirović, diplomant na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za hemiju proglašen je najuspješnijim studentom Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2011/12. godini sa prosječnom ocjenom 10 dok je Almir Djedović proglašen najboljim studentom prvog ciklusa studija na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za telekomunikacije sa prosječnom ocjenom 10.

Nekadašnji stipendisti Fonda ''Bošnjaci'' Alem Memić, magistrant na Prirodno-matematičkom fakultetu na odsjeku za matematiku, proglašen je najuspješnijim studentom drugog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu dok su Mediha Zukić i Amra Džaferović najuspješnije studentice drugog ciklusa studija na Elektrotehničkom odnosno Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

pearson

Adnan Zahirović

student prve g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju

pearson

Almir Djedović

student prve g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije

pearson

Amra Dzaferović

magistrantica na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Smjer za energetiku

pearson

Alem Memić

magistrant na PMF-u u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Mediha Zukić

magistrantica na ETF-u u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

  • "Adnan Zahirović","student prve g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju",/10/07_zahirovic_adnan_student_iv_godine_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
  • "Almir Djedović","student prve g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije",/10/01_djedovic_almir_student_iii_godine_elektrotehnickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
  • "Amra Dzaferović","magistrantica na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Smjer za energetiku",/fb_2009_2010/Dzaferovic_Amra.jpg
  • "Alem Memić","magistrant na PMF-u u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/fb_2009_2010/Memic_Alem.jpg
  • "Mediha Zukić","magistrantica na ETF-u u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku",/fb_2009_2010/Zukic_Mediha.jpg