Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2010/2011 godina
title-leaf
pearson

Amila Hadžiabdić

IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mustafa Joldić

IV godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

pearson

Ifeta Džambegović

IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Erma Perenda

III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Azra Ćemer

I godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Bega Karadža

I godina Prirodno-metematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Kadina Drndo

I godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Romano Kuduzović

I godina Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

pearson

Aida Čakar

I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Azra Mustafić

IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici

pearson

Senaida Jukić

III godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Goraždu

pearson

Edvina Bešić

IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Zlatan Husić

IV godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Džejna Mustačević

V godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Merisa Brčić

III godina Mašinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Zineta Mustafić

I godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Elvedin Ibišević

III godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

pearson

Maisa Karić

II godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Nadira Beširović

II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Sandra Ikanović

IV godina Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli

pearson

Mustafa Dedić

III godina Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Aida Muslimović

III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli, Odjel u Travniku

pearson

Amina Dedović

IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Omer Dedović

IV godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Edita Velić

I godina Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru

pearson

Orhan Dumpor

I godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Meliha Šemić

IV godina Ekonomskog fakulteta u Mostaru

pearson

Aida Pelo

IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Amra Kovač

III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Tina Balić

II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Nadira Karalić

II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Melisa Šabanović

III godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Vahdeta Garanović

III godina Islamske pedagoške akademije u Zenici

pearson

Sumeja Karalić

III godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Irmela Mekić

II godina Islamske pedagoške akademije u Zenici

pearson

Albina Mehičić

III godina Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Rusmira Čajdin

II godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Ramiza Mešinović

II godina Islamske pedagoške akademije u Zenici

pearson

Amela Čančar

I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Edita Hafurić

IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Šejla Delić

I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Naida Velić

III godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Lejla Kišmetović

I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Senija Bratić

III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Amra Bajrić

IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Amra Šahinović

III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Azra Halilić

IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Jasmin Spahić

I godina Poslovne informatike u Banjoj Luci

pearson

Sanela Halilić

III godina Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Harun Šabanović

I godina Ekonomskog fakulteta u Brčkom

 • "Amila Hadžiabdić","IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2010_2011/01_Amila_Hadziabdic_IV_godina_Pravnog_fakulteta_u_Sarajevu.jpg
 • "Mustafa Joldić","IV godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu",/fz_2010_2011/02_Mustafa_Joldic_IV_godina_Fakulteta_zdravstvenih_studija_u_Sarajevu.jpg
 • "Ifeta Džambegović","IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2010_2011/03_Ifeta_Dzambegovic_IV_godina_Pravnog_fakulteta_u_Sarajevu.jpg
 • "Erma Perenda","III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2010_2011/04_Erma_Perenda_III_godina_Elektrotehnickog_fakulteta_u_Sarajevu.jpg
 • "Azra Ćemer","I godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2010_2011/05_Azra_cemer_I_godina_Stomatoloskog_fakulteta_u_Sarajevu.jpg
 • "Bega Karadža","I godina Prirodno-metematičkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2010_2011/06_Bega_Karadza_I_godina_Prirodno-metematickog_fakulteta_u_Sarajevu.jpg
 • "Kadina Drndo","I godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2010_2011/07_Kadina_Drndo_I_godina_sumarskog_fakulteta_u_Sarajevu.jpg
 • "Romano Kuduzović","I godina Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu",/fz_2010_2011/08_Romano_Kuduzovic_I_godina_Akademije_likovnih_umjetnosti_u_Sarajevu.jpg
 • "Aida Čakar","I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2010_2011/09_Aida_cakar_I_godina_Prirodno-matematickog_fakulteta_u_Sarajevu.jpg
 • "Azra Mustafić","IV godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici",/fz_2010_2011/10_Azra_Mustafic_IV_godina_Pravnog_fakulteta_u_Sarajevu_Odjel_u_Srebrenici.jpg
 • "Senaida Jukić","III godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Goraždu",/fz_2010_2011/11_Senaida_Jukic_III_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Sarajevu_Odjel_u_Gorazdu.jpg
 • "Edvina Bešić","IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/12_Edvina_Besic_IV_godina_Filozofskog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Zlatan Husić","IV godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/13_Zlatan_Husic_IV_godina_Rudarsko-geolosko-gradjevinskog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Džejna Mustačević","V godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/14_Dzejna_Mustacevic_V_godina_Medicinskog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Merisa Brčić","III godina Mašinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/15_Merisa_Brcic_III_godina_Masinskog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Zineta Mustafić","I godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/16_Zineta_Mustafic_I_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Elvedin Ibišević","III godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/17_Elvedin_Ibisevic_III_godina_Elektrotehnickog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Maisa Karić","II godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/18_Maisa_Karic_II_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Nadira Beširović","II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/19_Nadira_Besirovic_II_godina_Filozofskog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Sandra Ikanović","IV godina Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli",/fz_2010_2011/20_Sandra_Ikanovic_IV_godina_Akademije_dramskih_umjetnosti_u_Tuzli.jpg
 • "Mustafa Dedić","III godina Pravnog fakulteta u Tuzli",/fz_2010_2011/21_Mustafa_Dedic_III_godina_Pravnog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
 • "Aida Muslimović","III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli, Odjel u Travniku",/fz_2010_2011/22_Aida_Muslimovic_III_godina_Filozofskog_fakulteta_u_Tuzli_Odjel_u_Travniku.jpg
 • "Amina Dedović","IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2010_2011/23_Amina_Dedovic_IV_godina_Nastavnickog_fakulteta_u_Mostaru.jpg
 • "Omer Dedović","IV godina Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2010_2011/24_Omer_Dedovic_IV_godina_Gradjevinskog_fakulteta_u_Mostaru.jpg
 • "Edita Velić","I godina Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru",/fz_2010_2011/25_Edita_Velic_I_godina_Fakulteta_informacijskih_tehnologija_u_Mostaru.jpg
 • "Orhan Dumpor","I godina Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2010_2011/26_Orhan_Dumpor_I_godina_Gradjevinskog_fakulteta_u_Mostaru.jpg
 • "Meliha Šemić","IV godina Ekonomskog fakulteta u Mostaru",/fz_2010_2011/27_Meliha_semic_IV_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Mostaru.jpg
 • "Aida Pelo","IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2010_2011/28_Aida_Pelo_IV_godina_Nastavnickog_fakulteta_u_Mostaru.jpg
 • "Amra Kovač","III godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2010_2011/29_Amra_Kovac_III_godina_Pravnog_fakulteta_u_Mostaru.jpg
 • "Tina Balić","II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2010_2011/30_Tina_Balic_II_godina_Nastavnickog_fakulteta_u_Mostaru.jpg
 • "Nadira Karalić","II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2010_2011/31_Nadira_Karalic_II_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Zenici.jpg
 • "Melisa Šabanović","III godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2010_2011/32_Melisa_sabanovic_III_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Zenici.jpg
 • "Vahdeta Garanović","III godina Islamske pedagoške akademije u Zenici",/fz_2010_2011/33_Vahdeta_Garanovic__III_godina_Islamske_pedagoske_akademije_u_Zenici.jpg
 • "Sumeja Karalić","III godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2010_2011/34_Sumeja_Karalic_III_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Zenici.jpg
 • "Irmela Mekić","II godina Islamske pedagoške akademije u Zenici",/fz_2010_2011/35_Irmela_Mekic_II_godina_Islamske_pedagoske_akademije_u_Zenici.jpg
 • "Albina Mehičić","III godina Pravnog fakulteta u Zenici",/fz_2010_2011/36_Albina_Mehicic_III_godina_Pravnog_fakulteta_u_Zenici.jpg
 • "Rusmira Čajdin","II godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2010_2011/37_Rusmira_cajdin_II_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Zenici.jpg
 • "Ramiza Mešinović","II godina Islamske pedagoške akademije u Zenici",/fz_2010_2011/38_Ramiza_Mesinovic_II_godina_Islamske_pedagoske_akademije_u_Zenici.jpg
 • "Amela Čančar","I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2010_2011/39_Amela_cancar_I_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Zenici.jpg
 • "Edita Hafurić","IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/40_Edita_Hafuric_IV_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Šejla Delić","I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/41_sejla_Delic_I_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Naida Velić","III godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/42_Naida_Velic_III_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Lejla Kišmetović","I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/43_Lejla_Kismetovic_I_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Senija Bratić","III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/44_Senija_Bratic_III_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Amra Bajrić","IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/45_Amra_Bajric_IV_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Amra Šahinović","III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/46_Amra_sahinovic_III_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Azra Halilić","IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2010_2011/47_Azra_Halilic_IV_godina_Pedagoskog_fakulteta_u_Bihacu.jpg
 • "Jasmin Spahić","I godina Poslovne informatike u Banjoj Luci",/fz_2010_2011/48_Jasmin_Spahic_I_godina_Poslovne_informatike_u_Banjoj_Luci.jpg
 • "Sanela Halilić","III godina Pravnog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2010_2011/49_Sanela_Halilic_III_godina_Pravnog_fakulteta_u_Banjoj_Luci.jpg
 • "Harun Šabanović","I godina Ekonomskog fakulteta u Brčkom",/fz_2010_2011/50_Harun_sabanovic_I_godina_Ekonomskog_fakulteta_u_Brckom.jpg