Najuspješniji stipendisti Fonda "Bošnjaci"

Akademska 2010/2011. godina
title-leaf

Svečana promocija diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2010/11. godinu održana je u subotu 22. oktobra 2011. godine u Olimpijskoj dvorani ''Juan Antonio Samaranch'' u Sarajevu. Na ovoj svečanosti, koju Univerzitet u Sarajevu organizira sedmi put, prof. dr. Faruk Čaklovica, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali su 6.138 diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.Prilikom svečanosti najuspješnijim diplomantima i magistranatima dodjeljene su Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu i prigodne novčane nagrade koje je osigurao Kanton Sarajevo.

I OVE GODINE STIPENDISTI FONDA ''BOŠNJACI'' NAJBOLJI

Stipendisti Fonda ''Bošnjaci'' i ove godine najbolji studenti prvog ciklusa studija. Dobitnici su Zlatne značke i nosioci naziva najuspješnijeg na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2010/11. godini. Čestitke našim najboljim i najuspješnijim stipendistima:

1. Salemu (Fajiz) Malikiću, studentu III godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Odsjek za matematiku sa ukupnom prosječnom ocjenom 10,00

2. Admiru (Sujelman) Grelji, studentu IV godine Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Odsjek za fiziku sa ukupnom prosječnom ocjenom 10,00

3. Hani (Huse) Fatkić, studentici III godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku sa ukupnom prosječnom ocjenom 9,97

pearson

Salem Malikić

student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku

pearson

Hana Fatkić

studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku

pearson

Admir Greljo

student prve g. II ciklusa na PMF-u u Sarajevu, Odsjek za fiziku

  • "Salem Malikić","student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku",/10/05_malikic_salem_student_i_godine_ii_ciklusa_prirodnomatematickog_fakulteta_u_sarajevu.jpg
  • "Hana Fatkić","studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku",/10/hana.jpg
  • "Admir Greljo","student prve g. II ciklusa na PMF-u u Sarajevu, Odsjek za fiziku",/10/admir.jpg