Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2009/2010 godina
title-leaf
pearson

Nudžejma Alibegović

III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mustafa Joldić

III godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu

pearson

Ifeta Džambegović

III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amila Hadžiabdić

III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adnan Krajčin

III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Arnela Bajrić

III godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Samra Ćato

VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adnan Pezo

VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Emina Fazlibegović

II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Džejna Mustačević

IV godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Samed Bajrić

IV godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

pearson

Amra Smailagić

III godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

pearson

Adem Dedić

IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amila Halilčević

IV godina Tehnološkog fakulteta u Tuzli

pearson

Avdo Tukić

IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

pearson

Sandra Ikanović

III godina Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli

pearson

Zlatan Husić

III godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Indira Isabegović

I godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli

pearson

Hana Omerović

I godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amina Dedović

III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Selma Ćehić

IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Sanela Konjarić

IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Omer Dedović

III godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Aida Pehilj

IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Dženana Karahodžić

IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Meliha Šemić

III godina Fakulteta za poslovni menadžment u Mostaru

pearson

Adna Juklo

II godina Kriminalističkog fakulteta u Mostaru

pearson

Sanita Tiro

II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Senija Bratić

II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Samra Šahinović

III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Elma Grbić

III godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Selma Mahmić

III godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Dženita Hubanić

I godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Edita Hafurić

III godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Fatima Sedić

IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Emina Kasap

IV godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Nadira Karalić

I godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Belma Beganović

III godina Zdravstvenog fakulteta u Zenici

pearson

Sumeja Karalić

II godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Džemila Alispahić

IV godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Alisa Salkić

III godina Pravnog fakulteta u Zenici

pearson

Vahdeta Garanović

II godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Mediha Varupa

I godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Husein Dizdar

IV godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Erna Đogić

III godina Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci

pearson

Amela Majstorović

II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici

pearson

Dževad Mehmedović

III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici

pearson

Senaida Jukić

II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Goraždu

pearson

Aida Muslimović

II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli, Odjel u Travniku

pearson

Edina Hrvačić

III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

 • "Nudžejma Alibegović","III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Alibagovic_Nudzejma.jpg
 • "Mustafa Joldić","III godina Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu",/fz_2009_2010/Joldic_Mustafa.jpg
 • "Ifeta Džambegović","III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Dzambegovic_Ifeta.jpg
 • "Amila Hadžiabdić","III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Hadziabdic_Amila.jpg
 • "Adnan Krajčin","III godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Krajcin_Adnan.jpg
 • "Arnela Bajrić","III godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Bajric_Arnela.jpg
 • "Samra Ćato","VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Cato_Samra.jpg
 • "Adnan Pezo","VI godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Pezo_Adnan.jpg
 • "Emina Fazlibegović","II godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Fazlibegovic_Emina.jpg
 • "Džejna Mustačević","IV godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Mustacevic_Dzejna.jpg
 • "Samed Bajrić","IV godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Bajric_Samed.jpg
 • "Amra Smailagić","III godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Smailagic_Amra.jpg
 • "Adem Dedić","IV godina Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Dedic_Adem.jpg
 • "Amila Halilčević","IV godina Tehnološkog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Halilcevic_Amila.jpg
 • "Avdo Tukić","IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Tukic_Avdo.jpg
 • "Sandra Ikanović","III godina Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli",/fz_2009_2010/Ikanovic_Sandra.jpg
 • "Zlatan Husić","III godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Husic_Zlatan.jpg
 • "Indira Isabegović","I godina Ekonomskog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Isabegovic_Indira.jpg
 • "Hana Omerović","I godina Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Omerovic_Hana.jpg
 • "Amina Dedović","III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Dedovic_Amina.jpg
 • "Selma Ćehić","IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Cehic_Selma.jpg
 • "Sanela Konjarić","IV godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Konjaric_Sanela.jpg
 • "Omer Dedović","III godina Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Dedovic_Omer.jpg
 • "Aida Pehilj","IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Pehilj_Aida.jpg
 • "Dženana Karahodžić","IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Karahodzic_Dzenana.jpg
 • "Meliha Šemić","III godina Fakulteta za poslovni menadžment u Mostaru",/fz_2009_2010/Semic_Meliha.jpg
 • "Adna Juklo","II godina Kriminalističkog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Juklo_Adna.jpg
 • "Sanita Tiro","II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Tiro_Sanita.jpg
 • "Senija Bratić","II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Bratic_Senija.jpg
 • "Samra Šahinović","III godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Sahinovic_Samra.jpg
 • "Elma Grbić","III godina Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Grbic_Elma.jpg
 • "Selma Mahmić","III godina Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Mahmic_Selma.jpg
 • "Dženita Hubanić","I godina Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Hubanic_Dzenita.jpg
 • "Edita Hafurić","III godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Hafuric_Edita.jpg
 • "Fatima Sedić","IV godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2009_2010/Sedic_Fatima.jpg
 • "Emina Kasap","IV godina Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Kasap_Emina.jpg
 • "Nadira Karalić","I godina Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Karalic_Nadira.jpg
 • "Belma Beganović","III godina Zdravstvenog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Beganovic_Belma.jpg
 • "Sumeja Karalić","II godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Karalic_Sumeja.jpg
 • "Džemila Alispahić","IV godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Alispahic_Dzemila.jpg
 • "Alisa Salkić","III godina Pravnog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Salkic_Alisa.jpg
 • "Vahdeta Garanović","II godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Garanovic_Vahdeta.jpg
 • "Mediha Varupa","I godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Varupa_Mediha.jpg
 • "Husein Dizdar","IV godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2009_2010/Dizdar_Husein.jpg
 • "Erna Đogić","III godina Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2009_2010/Dogic_Erna.jpg
 • "Amela Majstorović","II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici",/fz_2009_2010/Majstorovic_Amela.jpg
 • "Dževad Mehmedović","III godina Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Srebrenici",/fz_2009_2010/Mehmedovc_Dzevad.jpg
 • "Senaida Jukić","II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Odjel u Goraždu",/fz_2009_2010/Jukic_Senaida.jpg
 • "Aida Muslimović","II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli, Odjel u Travniku",/fz_2009_2010/Muslimovic_Aida.jpg
 • "Edina Hrvačić","III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2009_2010/Hrvacic_Edina.jpg