Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2008/2009 godina
title-leaf
pearson

Adnan Pezo

V godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mubera Ademović

II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nadira Ćerimi

II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nudžejma Alibegović

II godina Pravnog fakultetau Sarajevu

pearson

Arnela Bajrić

II godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nezir Čaušević

IV godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adnan Krajčin

II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Emir Agić

V godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mustafa Joldić

II godina Fakulteta zdrvstvenih studija u Sarajevu

pearson

Ifeta Džambegović

II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amila Hadžiabdić

II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Halisa Lutvić

II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Arijana Ibričić

II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Zineta Mujak

I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Rusmir Šerifović

II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Edvina Bešić

II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Džejna Mustačević

III godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Adem Dedić

III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amra Smailagić

II godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

pearson

Samed Bajrić

III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

pearson

Amina Kovačević

III godina Pravnog fakulteta u Tuzli

pearson

Zlatan Husić

II godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Adela Halilović

II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Selma Čehić

III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Mersiha Ahmetović

IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Amina Dedović

II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Ajla Jahić

II godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Aida Pehilj

III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Amela Ljubunčić

IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Sanela Konjarić

III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Omer Dedović

II godina Građevinskog fakulteta u Mostaru

pearson

Hidajet Tuzlak

I godina Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru

pearson

Sanita Tiro

I godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Asima Aldžić

IV godina Biotehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Nejra Dizdarević

I godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Elma Grbić

II godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Selma Mahmić

II godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Edita Hafurić

II godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Kasema Ćeman

II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Samra Šahinović

II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Maida Velić

III godina Biotehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Lejla Brković

IV godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Emina Kasap

III godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Belma Beganović

II godina Zdravstvenog fakulteta u Zenic

pearson

Husein Dizdar

III godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Vahdeta Garanović

I godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Amira Memić

II godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Sumeja Karalić

I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Edin Skender

II godina Mašinskog fakulteta u Zenici

pearson

Ibrahim Indžić

I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici

pearson

Ajla Bešić

I godina Stomatološkog fakulteta u Banjoj Luci

 • "Adnan Pezo","V godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Pezo_Adnan.jpg
 • "Mubera Ademović","II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Ademovic_Mubera.jpg
 • "Nadira Ćerimi","II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Cerimi_Nadira.jpg
 • "Nudžejma Alibegović","II godina Pravnog fakultetau Sarajevu",/fz_2008_2009/Alibagovic_Nudzejma.jpg
 • "Arnela Bajrić","II godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Bajric_Arnela.jpg
 • "Nezir Čaušević","IV godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Causevic_Nezir.jpg
 • "Adnan Krajčin","II godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Krajcin_Adnan.jpg
 • "Emir Agić","V godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Ag_c_E_ir.jpg
 • "Mustafa Joldić","II godina Fakulteta zdrvstvenih studija u Sarajevu",/fz_2008_2009/Joldic_Mustafa.jpg
 • "Ifeta Džambegović","II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Dzambegovic_Ifeta.jpg
 • "Amila Hadžiabdić","II godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Hadziabdic_Amila.jpg
 • "Halisa Lutvić","II godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Lutvic_Halisa.jpg
 • "Arijana Ibričić","II godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Ibricic_Arijana.jpg
 • "Zineta Mujak","I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2008_2009/Mujak_Zineta.jpg
 • "Rusmir Šerifović","II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Serifovic_Rusmir.jpg
 • "Edvina Bešić","II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Besic_Edvina.jpg
 • "Džejna Mustačević","III godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Mustacevic_Dzejna.jpg
 • "Adem Dedić","III godina Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Dedic_Adem.jpg
 • "Amra Smailagić","II godina Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Smailagic_Amra.jpg
 • "Samed Bajrić","III godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Bajric_Samed.jpg
 • "Amina Kovačević","III godina Pravnog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Kovacevic_Amina.jpg
 • "Zlatan Husić","II godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Husic_Zlatan.jpg
 • "Adela Halilović","II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2008_2009/Halilovic_Adela.jpg
 • "Selma Čehić","III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Cehic_Selma.jpg
 • "Mersiha Ahmetović","IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Ahmetovic_Mersiha.jpg
 • "Amina Dedović","II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Dedovic_Amina.jpg
 • "Ajla Jahić","II godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Jahic_Ajla.jpg
 • "Aida Pehilj","III godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Pehilj_Aida.jpg
 • "Amela Ljubunčić","IV godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Ljubuncic_Amela.jpg
 • "Sanela Konjarić","III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Konjaric_Sanela.jpg
 • "Omer Dedović","II godina Građevinskog fakulteta u Mostaru",/fz_2008_2009/Dedovic_Omer.jpg
 • "Hidajet Tuzlak","I godina Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru",/fz_2008_2009/Tuzlak_Hidajet.jpg
 • "Sanita Tiro","I godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Tiro_Sanita.jpg
 • "Asima Aldžić","IV godina Biotehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Aldzic_Asima.jpg
 • "Nejra Dizdarević","I godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Dizdaric_Nejra.jpg
 • "Elma Grbić","II godina Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Grbic_Elma.jpg
 • "Selma Mahmić","II godina Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Mahmic_Selma.jpg
 • "Edita Hafurić","II godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Hafuric_Edita.jpg
 • "Kasema Ćeman","II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Ceman_Kasema.jpg
 • "Samra Šahinović","II godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Sahinovic_Samra.jpg
 • "Maida Velić","III godina Biotehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2008_2009/Velic_Maida.jpg
 • "Lejla Brković","IV godina Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Brkovic_Lejla.jpg
 • "Emina Kasap","III godina Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Kasap_Emina.jpg
 • "Belma Beganović","II godina Zdravstvenog fakulteta u Zenic",/fz_2008_2009/Beganovic_Belma.jpg
 • "Husein Dizdar","III godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Dizdar_Husein.jpg
 • "Vahdeta Garanović","I godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Garanovic_Vahdeta.jpg
 • "Amira Memić","II godina Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Memic_Amira.jpg
 • "Sumeja Karalić","I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Karalic_Sumeja.jpg
 • "Edin Skender","II godina Mašinskog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Skender_Edin.jpg
 • "Ibrahim Indžić","I godina Pedagoškog fakulteta u Zenici",/fz_2008_2009/Indzic_Ibrahim.jpg
 • "Ajla Bešić","I godina Stomatološkog fakulteta u Banjoj Luci",/fz_2008_2009/Besic_Ajla.jpg