Stipendisti Fonda "Bošnjaci" (Finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta)

Akademska 2007/2008 godina
title-leaf
pearson

Amina Bašalić

II godina Pedagoškog fakulteta u Sarajevu

pearson

Samira Devedžija

I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nadira Ćerimi

I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nudžejma Alibegović

I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Arnela Bajrić

I godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Nezir Čaušević

III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adnan Pezo

IV godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mirnesa Baručija

III godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Sumeja Fetić

III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

pearson

Adnan Krajčin

I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Omer Dedović

I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Adnan Sofić

I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Sanida Duranović

IV godina Visoke zdravstvene škole u Sarajevu

pearson

Emir Agić

IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mubera Ademović

I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ifeta Džambegović

I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Ajla Muratović

IV godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Mustafa Joldić

I godina Visoke zdrastvene škole u Sarajevu

pearson

Arijana Ibričić

I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Amila Hadžiabdić

I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu

pearson

Halisa Lutvić

I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

pearson

Anisa Šetkić

IV godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzlili

pearson

Džejna Mustačević

II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Rusmir Šerifović

I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Amra Smailagić

I godina Elektroničkog fakulteta u Tuzli

pearson

Samed Bajrić

II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli

pearson

Adem Dedić

II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli

pearson

Zlatan Husić

I godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Adela Halilović

I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli

pearson

Selma Čehić

II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Mersiha Ahmetović

III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Amina Dedović

I godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Almir Mujkanović

III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Aida Pehilj

II godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Amela Ljubunčić

III godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Ajla Jahić

I godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Mirela Kebo

I godina Pravnog fakulteta u Mostaru

pearson

Nermina Frenjo

I godina Menadžmenta u Mostaru

pearson

Sanela Konjarić

II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Amra Pizović

III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru

pearson

Mirza Bratić

III godina Ekonomskog fakulteta u Mostaru

pearson

Selma Majanović

IV godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću

pearson

Asima Aldžić

III godina Poljoprivrednog fakulteta u Bihaću

pearson

Edvina Bešić

I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pearson

Dalmir Jašarević

IV godina Tehničkog fakulteta u Bihaću

pearson

Amina Jašarević

II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici

pearson

Belma Beganović

I godina Zdravstvenog fakulteta u Zenici

pearson

Sabina Hadrović

I godina Engleskog jezika u Zenici

pearson

Edin Skender

I godina Mašinskog fakulteta u Zenici

 • "Amina Bašalić","II godina Pedagoškog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Basalic_Amina.jpg
 • "Samira Devedžija","I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Devedzija_Samira.jpg
 • "Nadira Ćerimi","I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Cerimi_Nadira.jpg
 • "Nudžejma Alibegović","I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Alibagovic_Nudzejma.jpg
 • "Arnela Bajrić","I godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Bajric_Arnela.jpg
 • "Nezir Čaušević","III godina Šumarskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Causevic_Nezir.jpg
 • "Adnan Pezo","IV godina Medicinskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Pezo_Adnan.jpg
 • "Mirnesa Baručija","III godina Stomatološkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Barucija_Mirnesa.jpg
 • "Sumeja Fetić","III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu",/fz_2007_2008/Fetic_Sumeja.jpg
 • "Adnan Krajčin","I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Krajcin_Adnan.jpg
 • "Omer Dedović","I godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Dedovic_Omer.jpg
 • "Adnan Sofić","I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Sofic_Adnan.jpg
 • "Sanida Duranović","IV godina Visoke zdravstvene škole u Sarajevu",/fz_2007_2008/Duranovic_Sanida.jpg
 • "Emir Agić","IV godina Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Ag_c_E_ir.jpg
 • "Mubera Ademović","I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Ademovic_Mubera.jpg
 • "Ifeta Džambegović","I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Dzambegovic_Ifeta.jpg
 • "Ajla Muratović","IV godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Muratovic_Ajla.jpg
 • "Mustafa Joldić","I godina Visoke zdrastvene škole u Sarajevu",/fz_2007_2008/Joldic_Mustafa.jpg
 • "Arijana Ibričić","I godina Filozofskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Ibricic_Arijana.jpg
 • "Amila Hadžiabdić","I godina Pravnog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Hadziabdic_Amila.jpg
 • "Halisa Lutvić","I godina Ekonomskog fakulteta u Sarajevu",/fz_2007_2008/Lutvic_Halisa.jpg
 • "Anisa Šetkić","IV godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzlili",/fb_2007_2008/Anisa-Setkic.jpg
 • "Džejna Mustačević","II godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2007_2008/Mustacevic_Dzejna.jpg
 • "Rusmir Šerifović","I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2007_2008/Serifovic_Rusmir.jpg
 • "Amra Smailagić","I godina Elektroničkog fakulteta u Tuzli",/fz_2007_2008/Smailagic_Amra.jpg
 • "Samed Bajrić","II godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli",/fz_2009_2010/Bajric_Samed.jpg
 • "Adem Dedić","II godina Filozofskog fakulteta u Tuzli",/fz_2007_2008/Dedic_Adem.jpg
 • "Zlatan Husić","I godina Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2007_2008/Husic_Zlatan.jpg
 • "Adela Halilović","I godina Medicinskog fakulteta u Tuzli",/fz_2007_2008/Halilovic_Adela.jpg
 • "Selma Čehić","II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Cehic_Selma.jpg
 • "Mersiha Ahmetović","III godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Ahmetovic_Mersiha.jpg
 • "Amina Dedović","I godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2009_2010/Dedovic_Amina.jpg
 • "Almir Mujkanović","III godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Mujkanovic_Almir.jpg
 • "Aida Pehilj","II godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Pehilj_Aida.jpg
 • "Amela Ljubunčić","III godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Ljubuncic_Amela.jpg
 • "Ajla Jahić","I godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Jahic_Ajla.jpg
 • "Mirela Kebo","I godina Pravnog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Kebo_Mirela.jpg
 • "Nermina Frenjo","I godina Menadžmenta u Mostaru",/fz_2007_2008/Frenjo_Nermina.jpg
 • "Sanela Konjarić","II godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Konjaric_Sanela.jpg
 • "Amra Pizović","III godina Nastavničkog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Pizovic_Amra.jpg
 • "Mirza Bratić","III godina Ekonomskog fakulteta u Mostaru",/fz_2007_2008/Bratic_Mirza.jpg
 • "Selma Majanović","IV godina Ekonomskog fakulteta u Bihaću",/fz_2007_2008/Majanovic_Selma.jpg
 • "Asima Aldžić","III godina Poljoprivrednog fakulteta u Bihaću",/fz_2007_2008/Aldzic_Asima.jpg
 • "Edvina Bešić","I godina Pedagoškog fakulteta u Bihaću",/fz_2007_2008/Besic_Edvina.jpg
 • "Dalmir Jašarević","IV godina Tehničkog fakulteta u Bihaću",/fz_2007_2008/Jasarevic_Dalmir.jpg
 • "Amina Jašarević","II godina Ekonomskog fakulteta u Zenici",/fz_2007_2008/Jasarevic_Amina.jpg
 • "Belma Beganović","I godina Zdravstvenog fakulteta u Zenici",/fz_2007_2008/Beganovic_Belma.jpg
 • "Sabina Hadrović","I godina Engleskog jezika u Zenici",/fz_2007_2008/Hadrovic_Sabina.jpg
 • "Edin Skender","I godina Mašinskog fakulteta u Zenici",/fz_2007_2008/Skender_Edin.jpg