Uručena jednokratna novčana pomoć učenicima povratnicima na područje MIZ-a Prozor


U saradnji sa Safet ef. Pozderom, glavnim imamom MIZ-a Prozor i direktorima JU OŠ ''Alija Isaković'' u Prozoru i JU OŠ ''Šćipe'' u naselju Šćipe, prikupljeni su podaci o broju učenika povratnika od prvog do devetog razreda.

Nakon prikupljenih podataka Fond ''Bošnjaci'' je sačinio Projekat pomoći učenicima povratnicima na području MIZ-a Prozor koji su finansijski podržali Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ-e u Bosni i Hercegovini u iznosu od 5.000,00 KM i Vakufska direkcija u iznosu od 4.000,00 KM, dok je Fond ''Bošnjaci'' izdvojio finansijska sredstva u iznosu od 6.200,00 KM.

U petak, 22.09.2023. godine Ibrahim ef. Malanović, rukovodioc Ureda za društvenu brigu, Huso Salihović, predsjednik Upravnog odbora, direktor i sekretar Fonda ''Bošnjaci'' posjetili su MIZ Prozor i tom prilikom, u prisustvu roditelja,glavnog imama i direktora škola, za 152 učenika povratnika, uručili jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 15.200,00 KM.