Sjećanje na dugogodišnjeg člana i predsjednika Upravnog odbora Fonda "Bošnjaci"


U PONEDJELJAK, 15.03.2021. GODINE NAVRŠAVA SE GODINA DANA OD PRESELJENJA NA BOLJI SVIJET DUGOGODIŠNJEG ČLANA I PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ''BOŠNJACI''.

MUHAREM (Šemso) HASANBEGOVIĆ
2020 - 2021.

MOLIMO DRAGOG ALLAHA DŽ.Š. DA GA UVEDE U LIJEPI DŽENNET.