POSLJEDNJI SELAM


POSLJEDNJI SELAM

MUHAREMU ef. HASANBEGOVIĆU
predsjedniku Upravnog odbora Fonda "Bošnjaci"

MOLIMO UZVIŠENOG ALLAHA DŽ.Š. DA MU UKAŽE
SVOJU MILOST I DA GA UVEDE U DŽENNETSKE BAŠČE,
A NJEGOVOJ PORODICI PODARI SABUR.

FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO