Posjeta prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Prvoj generaciji maturanata Prve bošnjačke gimnazije