Konkurs za dodjelu stipendije na postdiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu