Konačni rezultati konkursa za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021/22. godinu


Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija i Odluke Upravnog odbora Fonda ''Bošnjaci'' objavljen je Konkurs za dodjelu stipendija za šk./ak. 2021/22. godinu.

Nakon objave preliminarnih rezultata i provedenog žalbenog postupka Upravni odbor Fonda je utvrdio konačne rang-liste kandidata za dodjelu stipendija.

  • Konačnu rang-listu dobitnika stipendije na drugom ciklusu studija možete pogledati ovdje.
  • Konačnu rang-listu dobitnika stipendije na prvom ciklusu studija možete pogledati ovdje.
  • Konačnu rang-listu učenika dobitnika stipendije možete pogledati ovdje
  • Izvještaj Upravnog odbora o dodjeli stipendija u šk./ak. 2021/22. godini možete pogledati ovdje.
  • Obaveze dobitnika stipendije možete pogledati ovdje.

Molimo dobitnike stipendije, ukoliko su dobili ili u međuvremenu dobiju stipendiju, kredit ili drugi oblik novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica, ili iz nekog drugog razloga odustanu od stipendije Fonda, da nas o tome odmah obavijeste putem e-maila: fondb@fondbosnjaci.co.ba ili na telefon 033/677-200 kako bi smo stipendiju mogli dodijeliti narednom kandidatu sa rang-liste.

Molimo da pratite našu web i facebook stranicu i redovno ažurirate vašu e-mail adresu i kontakt telefon.

O datumu, mjestu i načinu potpisivanja Ugovora dobitnici stipendije će biti obaviješteni putem e-maila.