FOND ''BOŠNJACI'' POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FONDACIJOM ''ALIJA IZETBEGOVIĆ''


FOND ''BOŠNJACI'' POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FONDACIJOM ''ALIJA IZETBEGOVIĆ''

Dana 13. maja 2020. godine, u prostorijama Fondacije ''ALIJA IZETBEGOVIĆ'' održan je sastanak direktora Fonda ''Bošnjaci'', Šahina Kerle i v.d. generalnog sekretara Fondacije, Muhameda Mulahmetovića na kome je bilo govora o ciljevima osnivanja, zadacima i misiji ovih organizacija.

Pored navedenog dogovoreni su načini saradnje na principima obrazovnih, kulturnih, naučnih i drugih vrijednosti u skladu sa pogledima i misaonom ostavštinom prvog predsjednika Predsjedništva nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, r. Alije Izetbegovića.

Ovom prilikom, na obostrano zadovoljstvo, potpisan je Sporazum o saradnji ove dvije organizacije.

Više o Fondaciji ''ALIJA IZETBEGOVIĆ'': www.alijaizetbegovic.org