FOND "BOŠNJACI" POSJETILA VISOKA DELEGACIJA MINISTARSTVA OBRAZOVANJA REPUBLIKE TURSKE


Od 16. do 20. oktobra 2016. godine visoka delegacija Ministarstva obrazovanja Republike Turske boravila je u četverodnevnoj posjeti Fondu ''Bošnjaci'' koju su između ostalog primili Ambasador Republike Turske u BiH NJ.E. g-din. Cihad Erginay, zatim g-đa. prof.dr. Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja i nauke, te kantonalni ministri obrazovanja Mensur Sinanović u Zenici i Zlatan Muratović u Tuzli.

Nakon tragične nesreće u rudniku Soma, 2014. godine, u kojoj je život izgubio 301 rudar, a iza njih ostalo preko 500 maloljetne djece, na inicijativu predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, g-dina Bakira Izetbegovića, osigurana su posebna finansijska sredstva za četverogodišnje stipendiranje 20 djece nastradalih rudara, što je imalo veliki odjek u Turskoj i pritom je to bila jedina pomoć ovakve vrste koju je Turska prihvatila od bilo koje druge zemlje.

U cilju produbljenja prijateljskih odnosa ove dvije zemlje, visoka delegacija Ministarstva obrazovanja Republike Turske, tokom boravka u Bosni i Hercegovini, održala je sastanak sa direktorom i upravnim odborom Fonda ''Bošnjaci''. Sastanku je prisustvovao i ataše za obrazovanje pri Ambasadi Republike Turske u BiH, g-din Vasi Ete, koji je ujedno učestvovao u svim aktivnostima četverodnevne posjete ove delegacije. Delegacija je posjetila Federalno i Kantonalna ministarstva obrazovanja, kao i nekoliko škola za djecu sa poteškoćama u razvoju sa ciljem pružanja pomoći u vidu edukacije nastavnog osoblja, osiguravanjem pomagala i opreme potrebne ovim školama. Delegacija u sastavu: Celil Gungor, generalni direktor generalne Direkcije za specijalno obrazovanje i usluge savjetovanja Ministarstva obrazovanja Republike Turske, Turgut Bagriacik, šef odjela i Dogan Onur Koksal, ekspert, posjetili su Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece ''Mjedenica'' u Sarajevu, Srednju školu za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje djece sa posebnim potrebama u Zenici, odjeljenje za djecu sa poteškoćama u razvoju pri Prvoj osnovnoj školi u Konjicu, kao i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli.

Navedena delegacija obišla je i jedan broj kulturni i historijske znamenitosti u Bosni i Hercegovini, kao što su obilazak travničke tvrđave, Počitelja, Tekije na Buni u Blagaju, Tunela Spasa itd. Delegacija je posjetila TIKU u Sarajevu, kulturni centar ''Yunus Emre'' u Sarajevu i Mostaru, a prisustvovala je i Svečanoj Akademiji povodom obilježavanja 13. godišnjice od preseljenja na ahiret osnivača Fonda ''Bošnjaci'' i prvog predsjednika nezavisne Republike Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića.

Tokom posjete dogovorena je saradnja u vidu pomoći školama za djecu sa poteškoćama u razvoju. Prva faza saradnje će biti realizirana početkom maja naredne godine, kroz organiziranje edukativnih seminara u Republici Turskoj za jedan broj direktora škola kao i predstavnika nadležnih ministarstava koji će raditi na izmjenama i dopunama Zakona o inkluziji i njegovoj implementaciji. Druga faza saradnje će biti realizirana kroz edukaciju nastavnog osoblja u Turskoj i opremanje škola nastavnim sredstvima i opremom.