Fond "Bošnjaci" na webu


Fond "Bošnjaci" je zvanično objavio svoju web stranu. Nadamo se da će ova web strana biti od pomoći svim osobama, koje žele saznati nešto o Fondu, donatorima i simpatizerima Fonda.