Dvadeset godina Fonda ''Bošnjaci'' kao posebnog novčanog vakufa


Prvi predsjednik Predsjedništva nezavisne Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović je 1997. godine, u okviru Stranke demokratske akcije osnovao Fond za djelatnost obrazovanja, nauke, kulture, ekonomske, finansijske i socijalne sigurnosti Bošnjaka, pod nazivom ''Bošnjaci'' s ciljem zanavljanja visoko-stručnog kadra stradalog tokom oružane agresije na našu zemlju.

Nakon nepune četiri godine funkcionisanja Fonda u okviru Stranke demokratske akcije i stipendiranja značajnog broja učenika i studenata s područja cijele Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović je 16. aprila 2001. godine, odnosno 22. muharrema 1422. H. Uvakufio novčani iznos od 5.000.000,00 KM. Ovim činom osnivač i Vakif je, u svrhu činjenja dobrog djela, uvakufljenu imovinu trajno prenio u vlasništvo Fonda ''Bošnjaci'' prenoseći osnivačka prava na Vakufsku direkciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vakif je u vakufnami posebno naglasio da se sa uvakufljenom imovinom upravlja savjesno, nastojeći da se u tom poslu ne učini loše djelo, a da se prihodi od te imovine koriste u svrhu obrazovanja i nauke.

Iskreno se nadamo da smo u proteklih dvadeset godina ispunili želju i očekivanja Vakifa. Kao poseban i jedini trajni novčani vakuf u našoj zemlji u cijelosti je sačuvan i više od dvostruko uvećan. Izrastao je, možemo reći, u ozbiljnu i respektabilnu instituciju čiji su rezultati dugogodišnjeg transparentnog i profesionalnog rada prepoznatljivi širom Bosne i Hercegovine, a posebno među mladim.

Do sada je stipendirano preko 2.730 posebno nadarenih učenika i studenata u našoj zemlji. Mnogi naši stipendisti danas na najbolji način predstavljaju svoju domovinu u svim oblastima društvenog života. Uvjereni smo da će Fond ''Bošnjaci'' i dalje biti svijetla tačka u sferi obrazovanja, nauke i kulture, a stipendisti najbolji ambasadori naše zemlje.

Obezbjeđena je pomoć za više od 3.400 učenika povratnika u manji bh. entitet. Organizovano je nekoliko višednevnih druženja stipendista, zatim četiri studentske konferencije o Aliji Izetbegoviću, te obezbjeđena podrška najuspješnijim stipendistima prilikom prezentacije naučnih radova na međunarodnom nivou. Svake godine se obezbjeđuju posebne novčane nagrade i priznanja učenicima generacije Prve bošnjačke gimnazije i Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Više od jedne decenije organiziraju se literarni natječaji za učenike i studente iz naše zemlji i dijaspore. U više navrata organizirani su edukativni seminari za stipendiste, kao i posjete jednom broju najznačajnijih kulturno-historijskih znamenitosti u našoj zemlji. Kontinuirano se obezbjeđuje finansijska podrška takmičenjima učenika osnovnih i srednjih škola iz islamske vjeronauke i mektebske pouke. Obezbjeđena je finansijska podrška za 210 hafiza Kur'ana Časnog. Pored navedenog realizovano je i niz drugih aktivnosti koje su obilježile uspješan dvadesetogodišnji rad Fonda.

Svima koji su, na bilo koji način, dali svoj doprinos u očuvanju i unaprijeđenju ovog posebno plemenitog, trajnog i jedinog novčanog vakufa u našoj zemlji, iskreno se zahvaljujemo uz obavezu da ga i dalje čuvamo, stalno unaprijeđujemo i namjenski koristimo u skladu sa željom Vakifa izraženoj u vakufnami i drugim normativno-pravnim aktima Fonda ''Bošnjaci''.