Donirana finansijska sredstva za stipendiranje 10 studenata


U četvrtak 14.04.2022. godine, u prostorijama Fonda ''Bošnjaci'', upriličena je svečanost potpisivanja Sporazuma o saradnji sa International Waqf Fund – UK, Islamic Relief Bosna i Hercegovina i Fondom ''Bošnjaci''.

Svečanosti su ispred Fonda ''Bošnjaci'' prisustvovali: Šahin Kerla, direktor, Lejla Akšamija i Edin Omičević, članovi Upravnog odbora, zatim Farid Ali Al Zayat, ovlašteni predstavnik IWF-UK, te hafiz Emir Čiča, direktor Islamic Relief Bosna i Hercegovina.

Ovim Sporazumom International Waqf Fund – UK obezbijedio je finansijska sredstva za stipendiranje deset nadarenih studenata na prvom ciklusu studija u akademskoj 2022/23. godini u iznosu od 15.000,00 KM.

Napominjemo da je International Waqf Fund – UK i u 2020. godini obezbijedio finansijska sredstva u iznosu od 12.000,00 KM za stipendiranje osam nadarenih studenata u akademskoj 2020/21. godini.