Budite i vi vakif, donator ili sponzor Fonda ''Bošnjaci''


Ovaj svijet nezaustavljivo prolazi. Imetak koji stičemo i štedimo neminovno nestaje. Ako želimo imetku produžiti vijek, udijelimo na vrijeme nešto od onog što nam je dato. Učinimo neko dobro za koje slijedi sigurna i obilna nagrada na budućem svijetu.

Nadoknadu i bereket u onome što damo garantuje Uzvišeni Allah dž.š. u Časnom Kur'anu: …a šta god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje. (Sura Sebe', 39)

S obzirom da Fond ''Bošnjaci'' kao jedini novčani vakuf u našoj zemlji, koji je uvakufio tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, već 20 godina ispunjava svoju misiju, te da su uvakufljena sredstva u cijelosti sačuvana i više od dvostruko uvećana, pokrenuli smo kampanju za dodatno novčano uvakufljenje, donatorstvo i sponzorstvo. Na taj način bismo postojeći vakuf oplemenili i učinili ga trajnim dobrom, ali i drugima pružili priliku da uzmu učešće u ovoj plemenitoj misiji. Ulaganje u obrazovanje i nauku je dug proces, ali zasigurno najisplativija investicija koja će dati najbolje rezultate i obezbijediti siguran i ubrzan napredak naše domovine.

Na vama je da uvakufite, donirate ili sponzorirate, a na nama odgovornost čuvanja i ulaganja u skladu sa Vakufnamom i drugim normativno-pravnim aktima Fonda.

Učinimo Fond ''Bošnjaci'' trajnim dobrom kroz novčano uvakufljenje, donatorstvo ili sponzorstvo.