Perspektive Fonda "Bošnjaci"

Uklanjanje prepreke sa puta koja onemogućava normalan prolazak je Bogu ugodno djelo i osigurava trajnu nagradu. Biti u mogućnosti uklanjati prepreke koje su se ispriječile na životnim putevima mladih posebno je zadovoljstvo i velika privilegija, a raditi to bez bilo kakvog skrivenog interesa bez sumnje je blagodat, koja se ne pruža svakom. Takva blagodat data je Fondu “Bošnjaci“ koji, zahvaljujući mudrosti i plemenitosti svoga Vakifa, rješava probleme mladih finansirajući njihovo obrazovanje i tako im pomaže preći najvažniju prepreku na putu ostvarenja njihovih snova.

Iako je predstavnik savremenih vakufa, koji su ustrojeni kao fondovi sa Upravnim i Nadzornim odborom te direktorom, u radu Fonda “Bošnjaci“ se zadržala jedna obaveza, koja ga povezuje sa svim vakufima od početka vremena do danas, a to je izvršavanje volje vakifa, kao stroge obaveze. Oduvijek je kod Bošnjaka njegovan poseban osjećaj odgovornosti za vakufsku imovinu, koja se pazila i unapređivala više nego vlastita, a njena sredstva usmjeravana ka onima kojima su bila i namijenjena od samog početka. Još u narodu žive priče o poštovanju i čuvanju vakufske imovine. Priča se kako su pri prelasku vakufske zemlje ljudi skidali obuću i bosi prelazili preko nje iz poštovanja prema tom hajratu, ali i iz straha da se ne bi koji grumenčić zemlje zadio u obuću i tako iznio iz kruga vakufa, što je smatrano velikim grijehom. Došla su nova vremena i novi načini organizovanja vakufa, ali ovakvu tradiciju čuvanja vakufske imovine ne treba mijenjati jer i sama funkcija novih vakufa je ostala ista kao i onih prije - služenje imovine za dobrobit zajednice, koje će osigurati lijep spomen vakifa i na dunjaluku i na ahiretu.

Još jedna od specifičnosti Fonda “Bošnjaci“ je i mogućnost stalnog unapređivanja rada, ali i povećanja njegove imovine iz koje se finansiraju obrazovni projekti. Dakle, spisak vakifa je neograničen i svako ima priliku da se pridruži ovoj karavani dobra na putu do konačnog cilja, postizanja Božije blizine i Njegovog zadovoljstva. Vidovi pomoći vakufu su usklađeni sa njegovim osnovnim aktivnostima finasijske pomoći učenicima i studentima, pomaganju djeci povratnika, učešće u finansiranju naučno-istraživačkih projekata i sl. Budući da su naše aktivnosti uglavnom vezane za stipendiranje i druge vidove finansijske i materijalne pomoći učenicima i studentima, to su Fondu “Bošnjaci“ najprihvatljivije novčane donacije. Takvu saradnju smo ostvarili sa Fondom “Bejtuzzekata“ iz Kuvajta, koji je u proteklih šest godina za stipendiranje studenata izdvojio oko 600.000,00 KM.

U skladu sa finansijskim i kadrovskim mogućnostima Fond “Bošnjaci“ planira realizirati niz projekata iz oblasti svoga djelovanja. Programske ciljeve za naredni period Fond je formulisao dugoročnim planovima, koji se ogledaju u sljedećem:

- povećanje broja stipendija;
- finansiranje postdiplomskih studija;
- pomoć u školovanju deficitarnih kadrova na postdiplomskom studiju;
- sponzoriranje projekata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i dr.;
- podrška drugim projektima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta kao i programima koji doprinose obrazovnom, duhovnom i materijalnom jačanju Bošnjaka;
- povećanje pomoći učenicima povratnicima;
- sagledavanje mogućnosti izrade studije opravdanosti ulaganja finansijskih sredstava u realizaciju određenih projekata s ciljem uvećavanja kapitala u vlasništvu Fonda “Bošnjaci” koji bi se koristio za realizaciju ciljeva i zadataka Fonda “Bošnjaci”;
- priprema i organizovanje aktivnosti iz djelokruga rada Fonda u skladu sa Statutom, Vakufnamom i drugim normativno-pravnim aktima.

Čuvanje i unapređenje vakufske imovine je isključiva odgovornost upravljačkih struktura Fonda “Bošnjaci“. Međutim, u realizaciju njegovih ciljeva i zadataka mogu se uključiti svi ljudi koji žele i mogu pomoći. Količina pomoći nije važna, nego je važna strana na koju se tim gestom svrstavamo. Kao što se jednom kapljicom vode ne može ugasiti vatra, tako ni Fond svojim djelovanjem neće riješiti sve probleme učeničke i studentske populacije, ali će im barem vratiti poljuljano povjerenje u ljude.

Novosti


Petak, 14.09.2018.

Konkursi za dodjelu stipendija u šk./ak. 2018/19. godini

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fond "Bošnjaci" će u šk./ak. 2018/19. godini dodijeliti 135 stipendija, od čega 70 iz sredstava Fonda ''Bošnjaci'' i 65 iz sredstava Bejtuzzekata iz Kuvajta. detaljnije

Ponedjeljak, 06.08.2018.

Održano višednevno druženje stipendista fonda u Travniku i Jajcu

Više od osamdeset stipendista Fonda ''Bošnjaci'' sa gotovo svih javnih Univerziteta u Bosni i Hercegovini i jednog broja srednjih škola u vremenu od 03. do 05. avgusta 2018. godine učestvovali su na... detaljnije

Srijeda, 20.06.2018.

FOND ''BOŠNJACI'' DODIJELIO NOVČANE NAGRADE I PRIZNANJA UČENICIMA GENERACIJE PGB

U Domu mladih Skenderija 20. 06. 2018. godine upriličena je maturska svečanost u povodu ispraćaja 20. generacije maturanata Prve bošnjačke gimnazije i 11. generacije maturanata Cambridge... detaljnije