Organi Fonda

a) Upravni odbor
1. Huso Salihović, predsjednik
2. Lejla Akšamija, članica
3. Sevret Mehmedćehajić, član
4. Husein Mehmedović, član
5. Edin Omičević, član

b) Nadzorni odbor
1. Mr. Husein ef. Smajić, predsjednik
2. Elmedina Ohranović, članica
3. Mr. Vehid Arnaut, član

c) Direktor
1. Šahin Kerla

d) Sekretar - blagajnik
1. Fadil Pleho

Komisije
a) Komisija za dodjelu stipendija
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. Elmedina Ohranović, članica

b) Komisija za literarni natječaj
1. Sevret Mehmedćehajić, predsjednik
2. Nezim Halilović, član
3. Dr. Mustafa Prljača, član

Funkciju predsjednika i članova Upravnog odbora obvljali su:

1. r. Muharem Hasanbegović, predsjednik od 03.11.2010. do 16.03.2020. godine
2. Esad Hrvačić, predsjednik od 05.06.2001. do 02.11.2010. godine
3. Edhem Bičakčić, predsjednik od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
4. Muharem Hasanbegović, član od 05.06.2001. do 02.11.2010. godine
5. Prof. dr. Ahmed Smajić, član od 18.12.1997. do 30.09.2013. godine
6. Dr. Ahmet Alibašić, član od 05.06.2001. do 30.09.2013. godine
7. Selim Jarkoč, član od 06.08.2005. do 30.09.2013. godine
8. Huso Salihović, član od 01.10.2013. do 31.03.2020. godine
9. Esad Hrvačić, član od 03.11.2010. do 30.09.2013. godine
10. Dr. Faris Gavrankapetanović, član od 05.06.2001. do 05.08.2005. godine
11. r. Nedžad Ibrišimović, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
12. Dr. Sead Kreso, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
13. Fehim Kapidžić, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
14. Bekir Gavrankapetanović, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
15. Nedžad Branković, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
16. Safet Oručević, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
17. Šefika Hafizović, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
18. Timur Numić, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine
19. Izet Hadžić, član od 18.12.1997. do 05.06.2001. godine

Funkciju predsjednika i članova Nadzornog odbora obavljali su:

1. r. Muhamed ef. Salkić, predsjednik od 05.06.2001. do 15.01.2013. godine
2. Damir Sadović, član od 05.06.2001. do 05.08.2005. godine
3. r. Ahmed Oprašić, član od 05.08.2005. do 01.08.2007. godine
3. Emin Čohadžić, član od 02.08.2007. do 30.09.2013. godine
4. Elnur Salihović, član od 01.10.2013. do 31.03.2020. godine

Funkciju direktora obavljali su:

1. Adem Hurem od 02.12.2002. do 01.06.2007. godine
2. Fatima Leho od 10.01.2001. do 02.12.2002. godine
3. Bedrija Gavranović od 18.12.1997. do 10.01.2001. godine

Funkciju sekretara-blagajnika obavljali su:

1. Amel Mešić od 01.08.2004. do 17.04.2010. godine
2. Ahmet Mešić od 05.06.2001. do 31.07.2004. godine

Novosti


Ponedjeljak, 30.11.2020.

PRELIMINARNI REZULTATI KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠK./AK. 2020/21. GODINU

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija i Odluke Upravnog odbora objavljen je Konkurs za dodjelu stipendija za šk./ak. 2020/21. godinu iz sredstava Fonda ''Bošnjaci''. Nakon obrade dokumentacije i... detaljnije

Ponedjeljak, 30.11.2020.

REZULTATI NATJEČAJA ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

Na natječaj za najbolji literarni rad o temi Jer, vrijeme je blizu u predviđenom roku zaprimljena su 63 rada, koje je Fond ''Bošnjaci'' obradio i pod šifrom dostavio ovlaštenoj... detaljnije

Utorak, 27.10.2020.

DONIRANA NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA UČENICIMA POVRATNICIMA U OPĆINU PRNJAVOR

U cilju obezbjeđenja nastavnih sredstava i opreme za potrebe učenika povratnika na području manjeg bh. entiteta dana 23.10.2020. godine, u saradnji sa Fikret ef. Čelenkom, glavnim imamom Medžlisa IZ... detaljnije