Donors

Donors in 2019.
Donator Iznos
1. Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 15.000,00 KM
2. Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ u BiH 2.613,75 KM
3. Stipendista Fonda "Bošnjaci" u ak. 2007/08. i 2008/09. godini (student ETF-a u Sarajevu) 1500,00 KM
4. Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo 1000,00 KM
5. Asim Nanić - Sarajevo 1000,00 KM
6. Bihexo d.o.o. - Sarajevo 1000,00 KM
7. Sead Živalj - Sarajevo 1000,00 KM
8. Vakufska direkcija Sarajevo 500,00 KM
9. Mirsad Husić - Mostar 200,00 KM
10. Elmedina Ohranović - Sarajevo 100,00 KM
11. Šahin Kerla - Sarajevo 60,00 KM
12. Jasmina - Sarajevo 50,00 KM
TOTAL: 24.023,75 KM

Donors in 2018.
Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 125.224,03 KM
2. Vakufska direkcija - Sarajevo 8.000,00 KM
3. Bakir Izetbegović - Sarajevo 4.240,00 KM
4. Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo 1.500,00 KM
5. SScholar of fund "Bošnjaci" in ac. 2007/08. & 2008/09. (ETF student in Sarajevo) 1.500,00 KM
6. Sead Živalj - Sarajevo 1.200,00 KM
7. Asim Nanić - Sarajevo 1.000,00 KM
8. Elmedina Ohranović - Sarajevo 500,00 KM
  TOTAL: 143.164,03 KM

Donors in 2017.
Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 90.031,61 KM
2. Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 30.000,00 KM
3. Donacija obezbjeđena od strane g. Bakira Izetbegovića 10.000,00 KM
4. Bekir Šuško - Sarajevo 1.200,00 KM
5. Sead Živalj - Sarajevo 1.200,00 KM
6. Lejla Akšamija - Sarajevo 1.000,00 KM
7. Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ-e u BiH 1.000,00 KM
8. Vakufska direkcija - Sarajevo 1.000,00 KM
9. "Bihexo" d.o.o. - Sarajevo 1.000,00 KM
10. Mehmed Mujčić - Raduša, Tešanj 295,00 KM
11. Almir Salihbegović - Sarajevo 100,00 KM
12. Amel Mešić - Sarajevo 100,00 KM
13. Nijaz Mustafić - Sarajevo 80,00 KM
TOTAL: 137.006,61 KM

Donors in 2016.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 124.265,58 KM
2. Vlada Tuzlanskog Kantona 10.000,00 KM
3. Securitas BH d.o.o. Sarajevo 6.500,00 KM
4. "Bihexo" d.o.o. - Sarajevo 3.000,00 KM
5. Vakufska direkcija - Sarajevo 1000,00 KM
6. Deling d.o.o. - Tuzla 200,00 KM
7. Saplast d.o.o. - Ilidža 200,00 KM
8. Naida Hota Muminović - Sarajevo 200,00 KM
9. Amel Mešić - Sarajevo 100,00 KM
10. Sead Živalj - Sarajevo 100,00 KM
  TOTAL: 145.565,58 KM

Donors in 2015.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 104.342,28 KM
2. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 101.815,60 KM
3. Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 65.075,40 KM
4. BOR Banka d.d. Sarajevo 25.000,00 KM
5. Bosna Bank International d.d. Sarajevo 6.250,00 KM
6. Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo 800,00 KM
7. Šahin Kerla - Sarajevo 200,00 KM
8. Muniba Eminović - Sarajevo 71,79 KM
  TOTAL: 303.555,07 KM

Donors in 2014.
  Donator Iznos
1. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 200.638,61 KM
2. Bejtuzzekat - Kuwait 91.602,92 KM
3. BOR Banka d.d. - Sarajevo 20.000,00 KM
4. Vada Kantona Sarajevo 20.000,00 KM
5. Bosna Bank International d.d. Sarajevo 10.000,00 KM
6. Agencija Securitas d.o.o. Mostar 10.000,00 KM
7. Stranka Demokratske Akcije 6.000,00 KM
8. Bakir Izetbegović - Sarajevo 4.000,00 KM
9. ''Bihexo'' d.o.o. - Sarajevo 3.000,00 KM
10. Muniba Eminović - Sarajevo 702,22 KM
11. Fatima i Muhamed Šišić 700,00 KM
12. Ured predsjednika Vlade 500,00 KM
13. Emir Bračković - Sarajevo 250,00 KM
14. Šahin Kerla - Sarajevo 200,00 KM
15. Dženan Hasić - USA 142,07 KM (100 $)
16. Mehdija Đeninić - USA 142,07 KM (100 $)
17. Ismail Hadžiskakić - Sarajevo 100,00 KM
  TOTAL: 367.977,89 KM

Donors in 2013.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 98.084,62 KM
2. BOR Banka d.d. Sarajevo 20.000,00 KM
3. Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo 2.000,00 KM
4. Muniba Eminović - Sarajevo 811,12 KM
5. Šahin Kerla - Sarajevo 200,00 KM
6. Nezim Halilović - Sarajevo 200,00 KM
7. Amel Mešić - Sarajevo 100,00 KM
TOTAL: 121.395,74 KM

Donors in 2012.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 95.856,56 KM
2. Mehmed Mujčić - Raduša, Tešanj 19.456,50 KM (10.000 €)
3. Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo 2.700,00 KM
4. Muniba Eminović - Sarajevo 785,38 KM
5. Šahin Kerla - Sarajevo 200,00 KM
6. Delija Mensur - Sarajevo 100,00 KM
TOTAL: 119.098,44 KM

Donors in 2011.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 88.334,00 KM
2. BOR Banka d.d. Sarajevo 20.000,00 KM
3. Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo 1.200,00 KM
4. Muniba Eminović - Sarajevo 774,30 KM
5. Almir Salihbegović - Sarajevo 500,00 KM
6. NESEL Company d.o.o. Sarajevo 318,15 KM
7. Šahin Kerla - Sarajevo 200,00 KM
8. Delija Mensur - Sarajevo 200,00 KM
9. Lina Rayan - Sarajevo 50,00 KM
10. Kada Memić - Sarajevo 10,00 KM
  TOTAL: 111.586,80 KM

Donors in 2010.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 91.030,00 KM
2. Esad Hrvačić - Sarajevo 2.100,00 KM
3. Muniba Eminović – Sarajevo 787,72 KM
4. Mehmed Žiško - Sarajevo 15,00 KM
  TOTAL: 93.932,72 KM

Donors in 2009.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 88.525,00 KM
2. Esad Hrvačić - Sarajevo 1.500,00 KM
3. Almir Salihbegović - Sarajevo 1.000,00 KM
4. Šahin Kerla - Sarajevo 960,00 KM
5. Muniba Eminović – Sarajevo 842,90 KM
6. Ahmet Alibašić - Sarajevo 800,00 KM
7. Nisvet Zambakovic - Sarajevo 195,00 KM (100 )
8. Mehmed Žiško - Sarajevo 15,00 KM
  TOTAL: 93.837,90 KM

Donors in 2008.
  Donator Iznos
1. Bejtuzzekat - Kuwait 113.637,00 KM
2. Ahmet Alibašić - Sarajevo 1.200,00 KM
3. Šahin Kerla - Sarajevo 1.080,00 KM
4. Muniba Eminović – Sarajevo 885,40 KM
  TOTAL: 116.802,40 KM

Donors in 2007.
  Donator Iznos
1. Kanton Sarajevo 7.000,00 KM
2. BOR banka dd Sarajevo 4.500,00 KM
3. Rešad Rovčanin – Sarajevo 3.000,00 KM
4. Esad Hrvačić – Sarajevo 2.260,00 KM
5. Vakufska direkcija 2.000,00 KM
6. Dževad Duraković – Tuzla 1.400,00 KM
7. Ahmet Alibašić – Sarajevo 1.200,00 KM
8. Muniba Eminović – Sarajevo 844,30 KM 
9. Šahin Kerla – Sarajevo 400,00 KM
10. Mustafa Daut – Sarajevo 150,00 KM
11. Adem Hurem – Sarajevo 40,00 KM 
  TOTAL: 22.794,30 KM

Donors in 2006.
  Donator Iznos
  Ahmet Alibašić – Sarajevo 800,00 KM
  Muniba Eminović – Sarajevo 713,00 KM 
  Dževad Duraković – Tuzla 623,80 KM
  Adem Hurem – Sarajevo 120,00 KM
  Faris Gavrankapetanović – Sarajevo 100,00 KM
  Mehmed Žiško – Sarajevo 40,00 KM 
  Adem Hurem – Sarajevo 40,00 KM 
  TOTAL: 2.436,80 KM

Donors in 2005.
  Donator Iznos
1. Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo 4.919,00 KM
2. Faris Gavrankapetanović – Sarajevo 150,00 KM
3. Adem Hurem – Sarajevo 120,00 KM
4. Omer Hasanagić – Sarajevo  96,80 KM
5. Mehmed Žiško – Sarajevo 20,00 KM
  TOTAL: 5.305,80 KM

Donors in 2004.
  Donator Iznos
1. Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo 17.160,60 KM
2. „Helmond“ – Holandija 3.074,70 KM
3. Abidin Makić – Njemačka 1.167,60 KM
4. Nezim Halilović – Sarajevo 120,00 KM
5. Adem Hurem – Sarajevo 110,00 KM
6. Hasida Gušić – Sarajevo 60,00 KM
7. Ahmet Mešić – Sarajevo 50,00 KM
  TOTAL: 21.742,90 KM

Donors in 2003.
  Donator Iznos
1. Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo 1.629,70 KM
2. Zejnil Abdiovski – Njemačka 1.167,60 KM
3. Medina Cerić 360,00 KM
4. „Gramas“ 300,00 KM
5. Hasida Gušić – Sarajevo 160,00 KM
6. Zijada Kurtović 150,00 KM
7. Ahmed Smajić 100,00 KM
8. Ahmet Alibašić – Sarajevo 100,00 KM
9. Faris Gavrankapetanović – Sarajevo 100,00 KM
10. Šefika Kreso 50,00 KM
11. Amira Tanović 50,00 KM
12. Enisa Hulušić 50,00 KM
13. „Čip sistemi“ 50,00 KM
14. Adem Hurem – Sarajevo 20,00 KM
  TOTAL: 4.287,30 KM
     
  GRAND TOTAL: 1.834.414,03 KM

REKAPITULACIJA
  PRAVNA LICA IZNOS
1. Bejtuzzekat - Kuwait 1.110.933,60 KM
2. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 302.454,21 KM
3. BOR Banka d.d. Sarajevo 89.500,00 KM
4. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 65.075,40 KM
5. Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 45.000,00 KM
6. Džemat džamije “Kralj Fahd” - Sarajevo  23.709,30 KM
7. Vlada Kantona Sarajevo 20.000,00 KM
8. Securitas BH d.o.o. Sarajevo 16.500,00 KM
9. Bosna Bank International d.d. Sarajevo 16.250,00 KM
10. Vakufska direkcija Sarajevo 12.500,00 KM
11. Vlada Tuzlanskog Kantona 10.000,00 KM
12. Bihexo d.o.o. Sarajevo 8.000,00 KM
13. Kanton Sarajevo 7.000,00 KM
14. Stranka demokratske akcije 6.000,00 KM
15. Helmond - Holandija  3.074,70 KM
16. Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ u BiH 2.613,75 KM
17. Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH 1.000,00 KM
18. Ured predsjednika Vlade 500,00 KM
19. NESEL Company d.o.o. Sarajevo 318,50 KM
20. Gramas d.o.o. Sarajevo 300,00 KM
21. Deling d.o.o. Tuzla 200,00 KM
22. Saplast d.o.o. Ilidža 200,00 KM
23. Čip sistemi d.o.o. Sarajevo 50,00 KM
  TOTAL PRAVNA LICA: 1.741.179,46 KM

  FIZIČKA LICA IZNOS
1. Mehmed Mujčić - Tešanj 19.751,50 KM
2. Bakir Izetbegović - Sarajevo 18.240,00 KM
3. Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo 9.900,00 KM
4. Muniba Eminović - Sarajevo 7.218,13 KM
5. Esad Hrvačić - Sarajevo 5.860,00 KM
6. Ahmet Alibašić - Sarajevo 4.100,00 KM
7. Šahin Kerla - Sarajevo 3.500,00 KM
8. Sead Živalj - Sarajevo 3.500,00 KM
9. Rešad Rovčanin - Sarajevo 3.000,00 KM
10. Stipendista Fonda "Bošnjaci" u ak. 2007/08. i 2008/09. godini (student ETF-a u Sarajevu) 3.000,00 KM
11. Dževad Duraković - Tuzla 2.023,80 KM
12. Asim Nanić - Sarajevo 2.000,00 KM
13. Almir Salihbegović - Sarajevo 1.600,00 KM
14. Bekir Šuško - Sarajevo 1.200,00 KM
15. Abidin Makić - Njemačka  1.167,60 KM
16. Zejnil Abdiovski - Njemačka 1.167,60 KM
17. Lejla Akšamija - Sarajevo  1.000,00 KM
18. Elmedina Ohranović - Sarajevo 600,00 KM
19. Adem Hurem - Sarajevo 450,00 KM
20. Medina Cerić - Sarajevo 360,00 KM
21. Faris Gavrankapetanović - Sarajevo 350,00 KM
22. Nezim Halilović - Sarajevo 320,00 KM
23. Delija Mensur - Sarajevo 300,00 KM
24. Amel Mešić - Sarajevo 300,00 KM
25. Emir Bračković - Sarajevo 250,00 KM
26. Hasida Gušić - Sarajevo  220,00 KM
27. Naida Hota Muminović - Sarajevo 200,00 KM
28. Mirsad Husić - Mostar 200,00 KM
29. Nisvet Zambakovic - Sarajevo 195,00 KM
30. Mustafa Daut - Sarajevo 150,00 KM
31. Zijada Kurtović - Sarajevo 150,00 KM
32. Dženan Hasić - USA 142,07 KM
33. Mehdija Đeninić - USA 142,07 KM
34. Ismail Hadžiskakić - Sarajevo 100,00 KM
35. Ahmed Smajić - Sarajevo 100,00 KM
36. Omer Hasanagić - Sarajevo 96,80 KM
37. Mehmed Žiško - Sarajevo  90,00 KM
38. Nijaz Mustafić - Sarajevo 80,00 KM
39. Lina Rayan - Sarajevo 50,00 KM
40. Ahmet Mešić - Sarajevo 50,00 KM
41. Šefika Kreso - Sarajevo 50,00 KM
42. Amira Tanović - Sarajevo 50,00 KM
43. Enisa Hulušić - Sarajevo 50,00 KM
44. Jasmina - Sarajevo 50,00 KM
45. Kada Memić - Sarajevo 10,00 KM
  SVEGA – FIZIČKA LICA 93.334,57 KM
     
  GRAND TOTAL: 1.834.514,03 KM

 


News


Thursday, 2019-10-10

COMPETITION FOR THE BEST LITERARY WORK

On the basis of the Work plan and Decision of Managing Board Fund ''Bošnjaci'' opens competition for the best literary work on the topic: ''I snaga i slabost su u srcima''. (Engl. ''Both strength... More info

Friday, 2019-09-20

COMPETITIONS FOR SCHOLARSHIPS AWARD IN THE SCHOOL / ACADEMIC 2019/20 YEAR

Based on the Rules and Decision of the Main Board, Fund “Bošnjaci” announces competition for the award of 60 scholarships, of which 45 for students and 15 for pupils. More info

Tuesday, 2019-08-06

PHYSICIAN ADMIR GRELJO, A FORMER FUND ''BOŠNJACI'' SCHOLARSHIP HOLDER, WILL TAKE 24 BH YOUNG SCIENTISTS TO EDIFICATION

Admir Greljo, a former Fund ''Bošnjaci'' scholarship holder, born in Trebinje, who has been resident in Switzerland for a number of years and has been hired as a researcher at the prestigious CERN,... More info

Archival Photo Gallery
<