IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA FONDA "BOŠNJACI" O ŽALBAMA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2016/17. GODINI


IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA FONDA "BOŠNJACI" O ŽALBAMA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2016/17. GODINI

U žalbenom roku Upravni odbor Fonda je, od 331 kandidata rangiranog za dodjelu stipendija, zaprimio samo 1 žalbu na dodjelu stipendija za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond "Bošnjaci".

Na objavljene rang-liste kandidata za dodjelu stipendije učenicima i studentima u šk./ak. 2016/17. godini žalbu je uložio:

  • Eldar Ćerim, student II godine Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici  koji je konkurisao za dodjelu stipendije za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond "Bošnjaci" i ostvario 40 bodova. Žalbom je izjavio kako smatra da nije pravilno izbodovan po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva. Detaljnim uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je kandidat izbodovan u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, kriterijima i sistemom bodovanja. Naime, imenovani je dostavio platnu listu oca za posljednji mjesec na osnovu koje su utvrđena prosječna primanja po članu domaćinstva. Obzirom da se prilikom obračuna prosječnih primanja uzima cjelokupan iznos neto plate u koji ulaze administrativne zabrane, krediti, topli obrok, prijevoz i sl. imenovani je ostvario ukupno 40 bodova tako da je žalba u cjelosti neosnovana.

Na osnovu uvida u dokumentaciju i rad Komisije Upravni odbor Fonda "Bošnjaci" donosi sljedeće

ZAKLJUČKE:

  • Komisija je krajnje profesionalno i odgovorno izvršila pregled, obradu i bodovanje 331 aplikanata i utvrdila rang-liste kandidata za dodjelu stipendija strogo se pridržavajući Pravilnika o dodjeli stipendija, kriterija i sistema bodovanja tako da se na Odluku Komisije žalio samo jedan kandidat i da je njegova žalba bila u cijelosti neosnovana.
  • Rang-liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk./ak. 2016/17. godini postaju u cjelosti pravosnažne sa danom 24. 11. 2016. godine.

Konačne rang-liste kandidata za dodjelu stipendija za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond "Bošnjaci" možete pogledati OVDJE.
Konačne rang-liste kandidata za dodjelu stipendija za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta možete pogledati OVDJE.

Muharem  Hasanbegović, predsjednik Upravnog odbora

OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA O STIPENDIRANJU

Svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju u šk./ak. 2016/17. godini održat će se u subotu, 10. 12. 2016. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Ul. Gazi Husrev-begova br. 46.
Prisustvo potpisivanju Ugovora je obavezno obzirom da je svaki stipendista dužan lično potpisati Ugovor.

NAPOMENE:

  • Dosadašnji stipendisti za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta će na dan potpisivanja Ugovora dobiti Obrazac na kojem će na arapskom ili engleskom jeziku napisati nekoliko rečenica zahvale i isti odmah vratiti radi dostave donatoru (vidi: http://fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/2016-5-primjer-obrasca-bejtuzzekat.pdf).
  • Nakon potpisivanja Ugovora stipendistima će biti isplaćene stipendije za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar tekuće godine.
  • Primjerke Ugovora o stipendiranju u šk./ak. 2016/17. godini možete pogledati OVDJE.
  • Dodatne informacije na telefon: 033/677-200 ili e-mail: fondb@fondbosnjaci.co.ba