Stipendisti Fonda "Bošnjaci" sa prosječnom ocjenom 10

Malikić Salem Džaferović Amra
Salem Malikić,
Prirodno-matematički
fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku
Amra Džaferović,
Mašinski fakultet u
Sarajevu, Smjer za energetiku
Admir Greljo,
Prirodno-matematički
fakultet u Sarajevu,
Odsjek za fiziku
Glogić Irfan Fatkić Hana Galijašević Sanel
Irfan Glogić,
Prirodno-matematički
fakultet u Sarajevu, Odsjek
za matematiku
Hana Fatkić,
Elektrotehnički fakultet
u Sarajevu, Odsjek
za računarstvo i informatiku
Sanel Galijašević,
Elektrotehnički fakultet
u Sarajevu, Odsjek
za elektroenergetiku
Zukić Mediha Mušanović Meliha
Mediha Zukić,
Elektrotehnički fakultet
u Sarajevu, Odsjek
za automatiku i elektroniku
Ahmed Bjelić,
Fakultet elektrotehnike
u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku
Meliha Mušanović,
Fakultet za javnu upravu
u Sarajevu
Zahirović Adnan Memić Alem
Adnan Zahirović,
Prirodno-matematički
fakultet u Sarajevu, Odsjek
za hemiju
Emina Zahirović,
Pravni fakultet
u Sarajevu
Alem Memić,
Prirodno-matematički
fakultet u Sarajevu, Odsjek
za matematiku
Almir Djedović,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije
Salčić Aida,
Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za anglistiku
Alija Vila,
Mašinski fakultet u Sarajevu, 
Smjer za energetiku
Merjema Bećić,
Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za ekonomiju
Smajil Halilović,
Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku
Erma Perenda,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije
Sabina Čičkušić,
Rudarski-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć
Armin Nurkanović,
Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku
Šejla Hadžić,
Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za fiziku
Ismata Cakor,
Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije
Hamza Preljević,
Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za međunarodne i javne odnose
Amina Kurtović,
Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo
Lejla Zilić,
Pravni fakultet u Zenici, Smjer opći
Irfan Jabandžić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Azra Podrug,
Ekonomski fakultet u Mostaru, Odsjek za računarstvo i finansije
01 Azira Muminovi 02 Mirza Paši 03 Arnela Đilovi
Azira Muminović,
Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za menadžment
Mirza Pašić,
Mašinski fakultet u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment
Arnela Đilović,
Fakultet menadžmenta i javne uprave na IU u Sarajevu, Odsjek za menadžment
04 Merisa Koki 05 Hasan Kamenjakovi 06 Jasmina Beganovi
Merisa Kokić,
Filozofski fakultet Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju
Hasan Kamenjaković,
Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za arapski i perzijski jezik
Jasmina Beganović,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć
07 Azra Musi 08 Sabahudin Čergi 09 Emina Čirki
Azra Musić,
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka na IU u Sarajevu, Odsjek za kompjuterske nauke i inžinjering
Sabahudin Čergić,
Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za ekonomiju
Emina Čirkić,
Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Odsjek za učiteljski studij
10 Sead Maši
Sead Mašić,
Ekonomski fakultet u Tuzli, Odsjek za bankarstvo i osiguranje
Amina Hrustić,
Filozofski fakultet u Sarajevu,
Odsjek za komparativnu književnost i bibliotekarstvo
Elvin Okugić,
Tehnički fakultet u Bihaću,
Odsjek drvoindustrijski
Vildan Bijedić,
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije
Nusreta Suljkanović,
Prirodno-matematički fakultet
u Tuzli, Odsjek za hemiju
Anis Terzić,
Medicinski fakultet
u Tuzli
Selver Pepić,
Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu,
Odsjek za fiziku
Azrina Avdić,
Fakultet elektrotehnike u Tuzli,
Odsjek za Energetsku elektrotehniku
Admir Užičanin,
Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za Energetsku elektrotehniku
Zerina Čičkušić,
Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za fiziku
Mirza Ibrahimović,
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu
Mirela Žiga,
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Odsjek za sigurnosne studije
Kemal Korjenić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Sabrina Đulančić,
Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju
Emir Karadža,
Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Faruk H. Avdić,
Pravni fakultet
u Tuzli
Selma Droce,
Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju
Adnan Ibrić,
Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Odsjek za matematiku
Anel Ibeljić,
Pravni fakultet
u Tuzli
Hamza Merzić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Mina Ferizbegović,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Admir Beširević,
Prirodno-matematički fakultete u Sarajevu,
Odsjek za matematiku
Nađa Hodžić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku
Almedin Ibrakić,
Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Odsjek za elektrotehniku i sisteme
Abdulah Jašarević,
Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Emina Jukan,
Pravni fakultet
u Tuzli
Suad Krilašević,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Rijana Jusufbegović, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za Turski jezik i književnost Eldar Kurtić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Asja Muratović,
Medicinski fakultet
u Tuzli
Dženan Lapandić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Jasmina Zubača,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Nudžeim Selimović,
Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Emina Mešić,
Pedagoški fakultet u Bihaću, Odsjek za matematiku i fiziku
Zlatan Tucaković, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku Zijada Sejdinović,
Mašinski fakultet u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
Ines Tokmačić,
Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost
Mirzet Brkić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku
Amna Hodžić,
Fakultet za meralurgiju i materijale u Zenici, Odsjek za materijale
Lejla Tucaković,
Muzička akademija u Sarajevu, Odsjek za klavir
Ajdin Palavrić,
Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Amna Muhamedović,
Pravni fakultet
u Sarajevu
Ajša Ibrahimović,
Pravni fakultet
u Tuzli
Adis Bašić,
Pravni fakultet
u Sarajevu
Azra Ibrišević,
Medicinski fakultet
u Tuzli
Nermin Čović,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika
Lejla Hodžić,
Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Računarstvo i informatika
Nermedin Džeković,
Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Fizika
Mersad Dedić,
Fakultet elektrotehnike u Tuzli, Elektroenergetske mreže i sistemi
Faris Hambo,
Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Matematika
Muhamed Karić,
Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Fizika
Amila Jakubović,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika
Faris Hasanović,
Pravni fakultet u Tuzli
Šeila Bećirović,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Računarstvo i informatika
Edina Ražanica,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Automatika i elektronika
Haris Šoljić,
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, Računarstvo i informatika
Lejla Palić-Spahić,
Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu, Komunikacijske tehnologije
Belma Smlatić Harčević,
Pedagoški fakultet u Sarajevu, Razredna nastava
Tarik Čorbo,
Mašinski fakultet u Sarajevu, Odbrambene tehnologije
Fatima Softić,
Filozofski fakultet u Tuzli, Razredna nastava
 
Muhamed Šišić,
Tehnološki fakultet u Tuzli, Prehrambena tehnologija
Jasmina Berbić,
Pravni fakultet u Tuzli
 

Oni su garancija svijetle budućnosti naše zemlje.
Da li smo svjesni našeg najvećeg blaga - blaga kojeg možemo i moramo zadržati i sačuvati u njihovoj i našoj domovini Bosni i Hercegovini.

Novosti


Subota, 19.10.2019.

OBEZBJEĐENA NASTAVNA SREDSTVA I OPREMA ZA POTREBE UČENIKA POVRATNIKA U OPĆINI DOBOJ

Već duži niz godina Fond ''Bošnjaci'' obezbjeđuje najosnovnija nastavna sredstva i opremu za potrebe učenika povratnika u manji bh. entitet. Ovim projektom do sada je obuhvaćeno preko 3.270 učenika... detaljnije

Četvrtak, 10.10.2019.

NATJEČAJ ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

Na osnovu Plana rada i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ''I snaga i slabost su u srcima''. detaljnije


<