Potpisani ugovori o stipendiranju

Subota, 19.12.2015.

Potpisani ugovori o stipendiranju U subotu, 19.12.2015. godine u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, uz video prezentaciju i prigodna obraćanja Šahina Kerle, direktora i Muharema Hasanbegovića, predsjednika Upravnog odbora Fonda ''Bošnjaci'', te izaslanika Reisu-l-uleme IZ u BiH prof. dr. Zuhdije Hasanovića, dekana Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, u prisustvu stipendista, njihovih roditelja i prijatelja Fonda potpisani su Ugovori o stipendiranju 140 učenika i studenata u šk./ak. 2015/16. godini.

Direktor Fonda Šahin Kerla je u svom obraćanju naglasio da Fond ''Bošnjaci'' pored stipendiranja nadarenih učenika i studenata promovira, finansira i sponzorira razne projekte koji stimulišu i podstiču razvoj obrazovanja, nauke i kulture kao što su: podrška stipendistima prilikom prezentacije naučnih radova na međunarodnim skupovima, organizacija edukativnih seminara za stipendiste Fonda, organizacija literarnih i likovnih natječaja za učenike i studente iz BiH i dijaspore, podsticaj i podrška takmičenjima učenika osnovnih i srednjih škola, pomoć učenicima povratnicima u manji bh. entitet, posjete stipendista jednom broju najznačajnijih kulturno-historijskih znamenitosti u BiH i dr. Jedna od najvažnijih aktivnosti Fonda je stipendiranje posebno nadarenih učenika i studenata na javnim visoko-školskim ustanovama u BiH. Do sada je stipendirano preko 1.700 učenika i studenata među kojima su 72 studenta i studentice sa prosječnom ocjenom 10,00 , zatim 125 studenata dobitnika priznanja ''Zlatna značka'', ''Zlatna plaketa'', ''Povelja rektora'', ''Povelja dekana'' i dr., 122 brucoša učenika generacije i 14 hafiza Časnog Kur'ana.

U ovoj godini Fond je raspisao Konkurs za dodjelu 142 stipendije, od čega 92 za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' i 50 za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta. Na objavljene Konkurse prijavilo se 496 kandidata.

Ovlaštena Komisija Fonda za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija je u skladu sa Konkursom, dostavljenom dokumentacijom, kriterijima i sistemom bodovanja izvršila obradu dokumentacije i sačinila preliminarne rang-liste aplikanata i kao takve objavila na internet stranici Fonda sa ostavljenom mogućnosti žalbe Upravnom odboru.

Na objavljene preliminarne rang-liste kandidata za dodjelu stipendija Upravni odbor Fonda je zaprimio samo 3 žalbe koje je nakon uvida u dokumenatciju odbacio kao neosnovane.

Nakon okončanja žalbenog postupka objavljeni su konačni rezultati, tako da je iz vlastitih sredstava Fonda dodijeljeno 70 stipendija studentima i 20 stipendija učenicima srednjih škola dok je iz sredstava koja, već devetu godinu, obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta dodijeljeno po 9 stipendija studentima na javnim visokoškolskim-ustanovama Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru i Bihaću i 5 stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci.

U ovoj godini 23 stipendista su sa prosječnom ocjenom 10,00 , a 14 brucoša su učenici generacije. O kakvim se stipendistima radi najbolje govori njihova prosječna ocjena ostvarena u protekloj akademskoj godini koja kod studenata za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' iznosi 9,51 dok prosječna ocjena kod stipendista za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta iznosi 8,97. Naime, direktor Fonda je naglasio da Fond ''Bošnjaci'' već četvrtu godinu servisira 60 stipendija za studente smještene u studentskim domovima Nedžarići i Bjelave u Sarajevu koje predlaže i za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Vakufska direkcija putem donatora iz Kuvajta kao i 22 stipendije iz vakufa r. Nurke Hadžića, tako da su u ovoj godini obezbjeđene stipendije za 212 studenata i 20 učenika srednjih škola. Na kraju obraćanja direktor Fonda je uputio čestitke dobitnicima stipendija u nadi da će stipendisti svojim predanim radom postizati još bolje rezultate, proučavati djela osnivača Fonda, unaprjeđivati kulturu, duhovne i tradicionalne vrijednosti Bošnjaka i tako znanjem i naukom čuvati i sačuvati našu domovinu, te da će nakon okončanja školovanja i zasnivanja radnog odnosa raditi na afirmaciji i unapređenju Fonda ''Bošnjaci'', finansijski ga pomagati i tako omogućiti njegov trajni opstanak i nastavak stipendiranja generacija koje dolaze.

Nakon potpisivanja Ugovora prisutnima se, u ime dobitnika stipendija, obratila Jasmina Zubača, studentica druge godine Master studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa prosječnom ocjenom 10,00. Između ostalog Jasmina je kazala kako je obrazovanje temelj svake prosperitetne države, koje zahtjeva mnogo rada, odricanja kao i finansijskih sredstava koja mnogim studentima nažalost nisu dostupna. Živimo u dobu gdje se sve vrti oko novca tako da mnogi ljudi zaboravljaju one prave i istinske vrijednosti života. Mito i pohlepa su prisutni u svim porama našeg društva tako da talenat i znanje malo ko prepoznaje i cijeni. Međutim, vi ste prepoznali ove nadarene studente koji studij ne shvataju olahko. Prepoznali ste studente kojima je stalo do znanja i pravednosti. Svojom podrškom nam pomažete da sutra postanemo inžinjeri, ljekari, profesori, pravnici, ekonomisti, oni koji će se brinuti o našem društvu, graditi ga i doprinosti ljepšem i sigurnijem životu u našoj domovini. Veoma sam sretna što postoji Fond poput vašeg koji pomaže i podupire obrazovanje, nauku i kulturu. Imajući u vidu da su obrazovani ljudi jedna od najvećih vrijednosti svake države i svakog društva potakli ste u nama osjećaj ponosa i moralne satisfakcije jer ste prepoznali naš rad, trud i zalaganje. Pomažući nama vi zapravo stimulišete mlade, talentovane i obrazovane ljude da ostanu u našoj zemlji. Život teče i svakodnevno se sve mijenja, ali uvijek ostaje priča o ljudskoj dobroti i plemenitosti, vašoj i našoj. Cilj nam je činiti dobro i biti koristan našem društvu.


Fotografije


Novosti


Četvrtak, 09.05.2019.

PREDSTAVLJENA ZBIRKA ILUSTROVANIH CITATA ALIJE IZETBEGOVIĆA "PORUKA SEBI"

Zbirka ilustrovanih citata prvog predsjednika Predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića "Poruka sebi" predstavljena je u Muzeju ''Alija Izetbegović'' u povodu obilježavanja Dana Kantona... detaljnije

Ponedjeljak, 06.05.2019.

FOND ''BOŠNJACI'' OBEZBIJEDIO NOVČANE NAGRADE I PRIZNANJA POBJEDNICIMA VIII FINALNOG TAKMIČENJA IZ ISLAMSKE VJERONAUKE

U subotu 04. 05. 2019. godine u Medresi ''Osman ef. Redžović'' u Visokom, u prisustvu predstavnika IZ u Bosni i Hercegovini, nastavnika i roditelja, održano je VIII finalno takmičenje iz Islamske... detaljnije

Nedelja, 28.04.2019.

DODJELJENE NOVČANE NAGRADE I PRIZNANJA POBJEDNICIMA XXII FINALNOG MEKTEBSKOG TAKMIČENJA

Na završnoj svečanosti održanoj 28. aprila 2019. godine u Gazi Husrev-begovoj džamiji, uz prigodan program polaznika mektebske nastave iz Čapljine, Travnika i Sarajeva, dodjeljene su novčane nagrade... detaljnije