IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA FONDA ''BOŠNJACI'' O ŽALBAMA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2015/16. GODINI I OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA

Utorak, 24.11.2015.

IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA FONDA ''BOŠNJACI'' O ŽALBAMA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2015/16. GODINI I OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA U žalbenom roku Upravni odbor Fonda ''Bošnjaci'' je, od 496 kandidata rangiranih za dodjelu stipendija, zaprimio 3 žalbe od čega dvije na dodjelu stipendija za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' i jednu za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta.

Na objavljene rang-liste kandidata za dodjelu stipendije učenicima i studentima u šk./ak. 2015/16. godini žalbe su uložili sljedeći kandidati:

  1. Jusufbašić Šeherzada, studentica III godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kunkurisala za dodjelu stipendije za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' i ostvarila 40 bodova. Žalbom je izjavila kako smatra da nije pravilno izbodovana po osnovu prosječnih primanja u porodici. Detaljnim uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je imenovana izbodovana u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, kriterijima i sistemom bodovanja. Naime, kandidatkinja je prvobitno dostavila potvrdu o prosječnim primanjima njenog oca. Obzirom da je Konkursom isključivo tražena platna lista za posljednji mjesec, na traženje Komisije, imenovana je dosatvila platnu listu oca koja se po visini primanja razlikovala u odnosu na ranije dostavljenu potvrdu o primanjima tako da su na osnovu platne liste utvrđena prosječna primanja po članu domaćinstva. Imenovana je, u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i sistemom bodovanja, ostvarila 40 bodova tako da je žalba u cjelosti neosnovana.
  2. Jahić Amir, student VI godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kunkurisao za dodjelu stipendije za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond ''Bošnjaci'' i ostvario 34 boda. Kandidat je žalbom izjavio kako smatra da nije izbodovan po osnovu učešća oca u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u BiH, te da nije dobio bodove po osnovu statusa porodice šehida. Detaljnim uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je kandidat izbodovan u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, kriterijima i sistemom bodovanja. Naime, imenovani je dobio predviđen broj bodova po osnovu invaliditeta jednog roditelja obzirom da se bodovanje vrši samo po osnovu povoljnijem za kandidata, tako da je u ovom slučaju bodovanje bilo povoljnije po osnovu invaliditeta roditelja u odnosu na njegovo učešće u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u BiH. Komisija je uvidom u dokumentaciju i provjerom kod nadležnog organa ustanovila da imenovani nema status porodice šehida. Uzimajući u obzir navedene činjenice imenovani je, u skladu sa sistemom bodovanja, ostvario 34 boda tako da je žalba u cjelosti neosnovana.
  3. Kamberović Asmir, student I godine Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Kunkurisao za dodjelu stipendije za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta i ostvaro 25 bodova. Imenovani je žalbom izjavio kako smatra da nije pravilno izbodovan po osnovu prosječnih primanja u porodici. Detaljnim uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je kandidat izbodovana u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, kriterijima i sistemom bodovanja. Naime, imenovani je dostavio platnu listu oca za posljednji mjesec na osnovu koje su utvrđena prosječna primanja po članu domaćinstva. Obzirom da se prilikom obračuna prosječnih primanja uzima cijelokupan iznos neto plate u koji ulaze i administrativne zabrane, krediti, topli obrok, prijevoz i sl. imenovani je, u skladu sa sistemom bodovanja, ostvario ukupno 25 bodova tako da je njegova žalba u cjelosti neosnovana.

Na osnovu uvida u dokumentaciju i rad Komisije Upravni odbor Fonda ''Bošnjaci'' donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

  1. Komisija je krajnje profesionalno i odgovorno izvršila pregled, obradu i bodovanje 496 aplikanata i utvrdila rang-liste kandidata za dodjelu stipendija strogo se pridržavajući kriterija i sistema bodovanja tako da niti jedna žalba nije bila osnovana.
  2. Rang-liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk./ak. 2015/16. godini postaju u cjelosti pravostažne sa danom 24. 11. 2015. godine.

KONAČNE RANG-LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA KOJE FINANSIJSKA SREDSTVA OBEZBJEĐUJE FOND ''BOŠNJACI'' MOŽETE POGLEDATI OVDJE.
KONAČNE RANG-LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA KOJE FINANSIJSKA SREDSTVA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

PREDSJEDNIK UO
 Muharem  Hasanbegović

OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA O STIPENDIRANJU

Svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju u šk./ak. 2015/16. godini održat će se u subotu, 19.12.2015. godine sa početkom u 10:30 sati u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu, Ul. Gazi Husrev-begova br. 46.
Prisustvo potpisivanju Ugovora je obavezno obzirom da je svaki stipendista dužan lično potpisati Ugovor.

NAPOMENE:

  1. Stipendisti za koje finansijska sredstva obezbjeđuje "Bejtuzzekat" iz Kuvajta će na dan potpisivanja Ugovora dobiti Obrazac na kojem će na arapskom ili engleskom jeziku napisati nekoliko rečenica zahvale i isti odmah vratiti radi dostave donatoru (vidi: http://fondbosnjaci.co.ba/dokumenti/1516/5-primjer-obrasca-bejtuzzekat.pdf).
  2. Nakon potpisivanja Ugovora stipendistima će biti isplaćene stipendije za mjesece septembar, oktobar, novembar i decembar tekuće godine.
  3. Primjerke Ugovora o stipendiranju u šk./ak. 2015/16. godini možete pogledati ovdje.
  4. Dodatne informacije na telefon: 033/677-200 ili e-mail: fondb@fondbosnjaci.co.ba

Novosti


Utorak, 06.08.2019.

FIZIČAR ADMIR GRELJO, NEKADAŠNJI STIPENDISTA FONDA ''BOŠNJACI'' SLJEDEĆE GODINE U CERN VODI 24 MLADA BH. NAUČNIKA NA USAVRŠAVANJE

Admir Greljo, nekadašnji stipendista Fonda ''Bošnjaci'', rođeni Trebinjac koji već duže vrijeme boravi u Švicarskoj gdje je angažiran kao istraživač u prestižnom CERN-u, najvećoj svjetskoj... detaljnije

Ponedjeljak, 05.08.2019.

EDS 2019 - SARAJEVO

Fond ''Bošnjaci'' je ove godine organizirao četvrto višednevno druženje stipendista u cilju međusobnog upoznavanja, razmjene ideja i iskustava, zatim dodatne edukacije u oblastima koje nisu... detaljnije

Utorak, 09.07.2019.

UČENICIMA GENERACIJE PGB FOND ''BOŠNJACI'' DODIJELIO NOVČANE NAGRADE I PRIZNANJA

U ponedjeljak, 24. 06. 2019. godine u Domu mladih Skenderija u Sarajevu upriličena je maturska svečanost u povodu ispraćaja 21. generacije maturanata Prve bošnjačke gimnazije i 12. generacije... detaljnije