IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA FONDA ''BOŠNJACI'' O ŽALBAMA KANDIDATA NA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2012/13. GODINI

Srijeda, 12.12.2012.

IZVJEŠTAJ UPRAVNOG ODBORA FONDA ''BOŠNJACI'' O ŽALBAMA KANDIDATA NA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2012/13. GODINI U žalbenom roku od 23. 11. do 30. 11. 2012. godine Upravni odbor Fonda ''Bošnjaci'' zaprimio je 7 (sedam) žalbi kandidata od čega 2 (dvije) na dodjelu stipendija iz sredstava Fonda ''Bošnjaci'' i 5 (pet) na dodjelu stipendija iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta.

Na Odluku Komisije za dodjelu stipendija u šk./ak. 2012/13. godini žalbe Upravnom odboru uložili su sljedeći kandidati:

  1. Irma Nezirević, studentica II godine Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Kunkurisala za dodjelu stipendije iz sredstava Fonda ''Bošnjaci'' i osvojila 40 bodova. Imenovana se žalila na pogrešno utvrđeno činjenično stanje ukazujući na tešku materijalno-finansijsku situaciju u porodici. Nakon detaljnog uvida u dokumentaciju utvrđeno je da je kandidatkinja, od strane Komisije, pravilno izbodovana u skladu sa dostavljenom dokumentacijom, kriterijima i Sistemom bodovanja te da je žalba u cjelosti neosnovana.

  2. Amna Hodžić, studentica I godine Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici. Kunkurisala za dodjelu stipendije iz sredstava Fonda ''Bošnjaci'' i osvojila 39 bodova. Imenovana je u žalbi naglasila da je pravilno izbodovana navodeći da prilikom bodovanja nije uzeta u obzir njena izuzetno teška materijalno-finansijska i zdravstvena situacija u porodici. Detaljnim uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je imenovana izbodovana u skladu sa usvojenim kriterijima i Sistemom bodovanja te da je njena žalba u cjelosti neosnovana.

  3. Dalila Mujarić, studentica I godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Konkurisala za dodjelu stipendije iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta i osvojila 21 bod. Imenovana je žalbom izjavila da svoje ime nije uspjela naći na objavljenim rang listama istovremeno navodeći da nije dobila bodove kao učenica koja je bila ponos generacije i bodove po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva. Uvidom u dokumentaciju, utvrđeno je da se imenovana nalazi na 41. mjestu rang liste kandidata za dodjelu stipendija iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta objavljene na našoj web stranici, te da ista nije Ponos generacije ali da je od strane škole dobila Posebnu diplomu u znak priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje kao i Priznanje Nastavničkog vijeća škole za doprinos u vannastavnim i dr. aktivnostima za šta prema našim kriterijima nema pravo na bodove tako da je žalba imenovane u cjelosti neosnovana.

  4. Emina Mešić, studentica IV godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu. Kunkurisala za dodjelu stipendije iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta i osvojila 41 bod. Žalbom je izjavila da je konkurisala za stipendiju iz sredstava Fonda ''Bošnjaci'' a da se nalazi na objavljenoj rang listi kandidata za dodjelu stipendija iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta navodeći tešku materijalno-finansijsku situaciju u porodici. Uvidom u dokumentaciju ustanovljeno je da je imenovana uredno popunila i podnijela zahtjev za dodjelu stipendije redovnim studentima u akademskoj 2012/13. godini iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta (Obrazac: ZBZ-2). Obzirom da je imenovana izbodovana u skladu sa podnesenim zahtjevom, kriterijima i Sistemom bodovanja žalba je u cjelosti neosnovana.

  5. Dženana Bečirhodžić, studentica III godine Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici. Konkurisala za dodjelu stipendije iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta i osvojila 42 boda. Imenovana je žalbom izjavila da nije dobila bodove po osnovu učešća njenog oca u odbrambeno oslobodilačkom ratu iako za to dostavila pismeni dokaz. Uvidom u dokumentaciju i način bodovanja utvrđeno je da je imenovana dobila bodove po osnovu ratnog vojnog invaliditeta njenog oca što je povoljnija varijanta u odnosu na učešće u odbrambeno oslobodilačkom ratu obzirom da se na osnovu usvojenog Sistema bodovanja kod statusa roditelja boduje samo najpovoljnija varijanta tako da je njena žalba u cjelosti neosnovana.

  6. Hajrudin Šehić, student II godine Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. Kunkurisao za dodjelu stipendije iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta i osvojio 27 bodova. Imenovani je žalbom izjavio da nije dobio bodove po osnovu takmičenja iz informatike. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je takmičenje održano u okviru Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru a ne u organizaciji nadležnog ministarstva obrazovanja kako je predviđeno našim Konkursom tako da je žalba imenovanog u cjelosti neosnovana.

  7. Dajana Pašić, studentica I godine Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kunkurisala za dodjelu stipendije iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta i osvojila 42 boda kao i za dodjelu stipendije iz sredstava Fonda ''Bošnjaci'' na kome je mogla osvojiti 41 bod. Majka imenovane izjavila je žalbu na način bodovanja njene kćerke ukazujuću na izuzetno tešku materijalno-finansijsku situaciju u porodici pri tom navodeći da je njena kćerka trebala biti tretirana za dodjelu stipendije iz sredstava Fonda ''Bošnjaci'' gdje bi, prema njenom mišljenju, imala više šansi za dodjelu stipendije. Nakon što je obradila njenu dokumentaciju Komisija je imenovanu ostavila na rang listi kandidata za dodjelu stipendija iz sredstava koja obezbjeđuje Bejtuzzekata iz Kuvajta sa osvojenim većim brojem bodova u odnosu na Fond ''Bošnjaci'' imajući u vidu da je napomenom u zahtjevu za dodjelu stipendija (tačka 4.) kandidat mogao konkurisati samo na jednu od stipendija objavljenih Konkursom od strane Fonda ''Bošnjaci''. Uvidom u dokumentaciju i navode iz žalbe utvrđeno je da je kandidatkinja Dajana Pašić izbodovana u skladu sa kriterijima, Konkursom i Sistemom bodovanja te da je žalba njene majke u cjelosti neosnovana. Međutim, uzimajući u obzir naknadno dostavljenu dokumentaciju i tešku materijalno-finansijsku situaciju u porodici Upravni odbor premješta Dajanu Pašić na rang listu Fonda ''Bošnjaci'' na kojoj bi u slučaju eventualnog odustajanja od stipendije nekog od kandidata ili pronalaženja dvostrukog korisnika imala više šansi za dodjelu stipendije.

Istovremeno Vas obavještavamo da je Sadija Patković, student I godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, dobrovoljno odustao od naše stipendije tako da se stipendija dodjeljuje Tahiri Kulaš (41 bod), studentici IV godine Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, koja se nalazi na 81. mjestu usvojene rang liste kandidata za dodjelu stipendija iz sredstava Fonda ''Bošnjaci''.

Na osnovu uvida u dokumentaciju i rad Komisije Upravni odbor Fonda ''Bošnjaci'' donosi sljedeći ZAKLJUČAK:

Komisija je krajnje korektno i odgovorno izvršila pregled, obradu i bodovanje 471 aplikanata i utvrdila rang liste kandidata za dodjelu stipendija strogo se pridržavajući Konkursa, kriterija i Sistema bodovanja tako da niti jedna žalba nije osnovana.

RANG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2012/13. GODINI POSTAJU PRAVOSTAŽNE SA DANOM 11. 12. 2012. GODINE.

PREDSJEDNIK UO

Muharem Hasanbegović

Novosti


Utorak, 24.12.2019.

POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU ZA ŠK./AK. 2019/20.

U subotu, 21. decembra 2019. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu Fond ''Bošnjaci'' je upriličio svečanost potpisivanja ugovora o stipendiranju za šk./ak. 2019/20. godinu. detaljnije

Utorak, 17.12.2019.

REISU-L-ULEMA IZ U BIH PRIMIO DELEGACIJU FONDA ''BOŠNJACI''

Dana 17.12.2019. godine direktora i jedan broj članova Upravnog odbora Fonda ''Bošnjaci'' primio je dr. Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema IZ u Bosni i Hercegovini. Ovom prilikom reisu-l-ulemi su... detaljnije

Četvrtak, 12.12.2019.

SVEČANO DODJELJENE NOVČANE NAGRADE I PRIZNANJA POBJEDNICIMA NATJEČAJA ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

U prostorijama Fonda "Bošnjaci" dodijeljene novčane nagrade i priznanja pobjednicima natječaja za najbolji literarni rad o temi: I snaga i slabost su u srcima. Fond ''Bošnjaci''... detaljnije