Stipendisti fonda "Bošnjaci" za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta u ak. 2018/19. godini

Amra Haznedarević,
studentica IV g. PF-a u Sarajevu, Kultura življenja i tehnički odgoj
Normadin Hasanagić,
student III g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu
Nermana Arnautović,
studentica II g. FF-a u Sarajevu, Književnost naroda BiH
Dženana Brčaninović,
studentica II g. Pravnog fakulteta u Sarajevu
Ahmed Makić,
student IV g. FIN-a u Sarajevu, Teološki
Merisa Živojević,
studentica II g. FF-a u Sarajevu, Arapski jezik i književnost
Lamija Ugarak,
studentica II g. FF-a u Sarajevu, Turski jezik i književnost
Asim Zukić,
student I g. FIN-a u Sarajevu, Teološki
Nermina Čekrić,
studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Matematika
Amila Alić,
studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Haris Aruković,
student V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Nihada Habibović,
studentica III g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu
Mahira Tankić,
studentica IV g. FE-e u Tuzli, Automatika i robotika
Eldar Ibrić,
student III g. MF-a u Tuzli, Proizvodno mašinstvo
Enisa Halilčević,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
Belmina Čoloman,
studentica II g. PMF-a u Tuzli, Fizika
Aldin Karić,
student IV g. TF-a u Tuzli, Prehrambena tehnologija
Amina Ahmetović,
studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
Mihreta Mustafić,
studentica III g. FE-e u Tuzli, Elektrotehnika i računarstvo
Aldin Omerović,
student IV g. RGGF-a u Tuzli, Građevinarstvo
Samra Begović,
studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
Elma Mujdžić,
studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli
Avdo Seferović,
student III g. FE-e u Tuzli, Tehnički odgoj i informatika
Lejla Hrustić,
studentica I g. FE-e u Tuzli, Računarstvo i informatika
Saima Bečić,
studentica III g. Studija zdravstvena njega u Mostaru
Anes Kulaš,
student II g. Ekonomskog fakulteta u Mostaru
Selma Bajrektarević,
studentica IV g. Nastavničkog fakulteta u Mostaru, Biologija
Amna Kurić,
studentica III g. FHN-a u Mostaru, Engleski jezik i književnost
Salih Agić,
student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering
Dženita Jusufspahić,
studentica III g. FHN-a u Mostaru, Bosanski jezik i književnost
Seada Ćehić,
studentica III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering
Ajdin Halilović,
student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering
Nihada Hopić,
studentica I g. Studija zdravstvena njega u Mostaru
Dženita Alibegić,
studentica I g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering
Fahrudin Halilović,
student III g. FIT-a u Mostaru, Softverski inžinjering
Dženita Ribić,
studentica IV g. NF-a u Mostaru, Psihologija i sociologija
Šeherzada Šakić,
studentica IV g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment
Vildana Neslanović,
studentica III g. FF-a u Zenici, Engleski jezik i književnost
Emina Merdić,
studentica II g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost
Šejla Bektaš,
studentica IV g. FF-a u Zenici, Turski jezik i književnost
Ajla Bešo,
studentica IV g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo
Nejra Ibrahimagić,
studentica II g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment
Senadina Mehanović,
studentica IV g. EF-a u Zenici, Menadžment proizvoda
Ahmed Oruč,
student III g. Pravnog fakulteta u Zenici
Amra Krnjić,
studentica III g. FF-a u Zenici, Matematika i informatika
Mersida Kovač,
studentica II g. MF-a u Zenici, Inženjerski dizajn proizvoda
Nermin Duraković,
student IV g. PF-a u Zenici, Građevinarstvo
Berina Krnjić,
studentica III g. EF-a u Zenici, Računovodstveni i revizijski menadžment
Durek Hidajeta,
studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Islamska vjeronauka
Adnan Kovačević,
student III g. BF-a u Bihaću, Poljoprivredni
Asmira Ramić,
studentica II g. TF-a u Bihaću, Mašinski
Emina Kadić,
studentica II g. FZS-a u Bihaću, Sestrinstvo
Dženan Bajrić,
student IV g. TF-a u Bihaću, Mašinski
Sajra Bešić,
studentica III g. PF-a u Bihaću, Engleski jezik i književnost
Merjem Kanurić,
studentica IV g. IPF-a u Bihaću, Islamska vjeronauka
Amar Zejnić,
student IV g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb
Šejla Sefić,
studentica IV g. PF-a u Bihaću, Engleski jezik i književnost
Admir Midžić,
student IV g. IPF-a u Bihaću, Socijalna pedagogija i duhovna skrb
Amina Veladžić,
studentica IV g. PF-a u Bihaću, Engleski jezik i književnost
Kemal Havić,
student II g. TF-a u Bihaću, Mašinski
Ajka Čirkić,
studentica II g. VMŠ-e u Prijedoru, Medicinsko-laboratorijsko inžinjerstvo
Senad Kušmić,
student III g. Pravnog fakulteta u Banjoj Luci
Denisa Delić,
studentica II g. FF-a u Banjoj Luci, Njemački jezik i književnost
 
Šemsudin Porčić,
student IV g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
Hana Tabaković,
studentica IV g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
 

Novosti


Četvrtak, 14.05.2020.

FOND ''BOŠNJACI'' POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FONDACIJOM ''ALIJA IZETBEGOVIĆ''

Dana 13. maja 2020. godine, u prostorijama Fondacije ''ALIJA IZETBEGOVIĆ'' održan je sastanak direktora Fonda ''Bošnjaci'', Šahina Kerle i v.d. generalnog sekretara Fondacije, Muhameda Mulahmetovića... detaljnije

Ponedjeljak, 16.03.2020.

POSLJEDNJI SELAM

detaljnije

Srijeda, 04.03.2020.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. 2019/20. GODINU ZA KOJE FINANSIJSKA SREDSTVA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija, Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta i Odluke Upravnog odbora Fond "Bošnjaci" raspisuje Konkurs za dodjelu 65 stipendija studentima na prvom i... detaljnije