Stipendisti fonda "Bošnjaci" za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Bejtuzzekat iz Kuvajta u ak. 2013/14. godini

01 Kasema Ćemer 02 Malik Kadrić 03 Lejla Nukić
Kasema Ćemer,
studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Malik Kadrić,
student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku
Lejla Nukić,
studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku
04 Dajana Zečić 05 Amir Mušanović 06 Amina Šljivo
Dajana Zečić,
studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik
Amir Mušanović,
student III g. EF-a u Sarajevu, Odsjek za ekonomiju
Amina Šljivo,
studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
07 Dženan Kargić 08 Tamara Babađanski 09 Eldar Kurtić
Dženan Kargić,
student II g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu
Tamara Babađanski,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Eldar Kurtić,
student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
10 Zineta Mustafić 11 Sead Mašić 12 Almira Smajić
Zineta Mustafić,
studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računovodstvo i poslovne finansije
Sead Mašić,
student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za bankarstvo i osiguranje
Almira Smajić,
studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli
13 Naida Akeljić 14 Admir Plavšić 15 Emina Spahić
Naida Akeljić,
studentica III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć
Admir Plavšić,
student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za finansije i bankarstvo
Emina Spahić,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
16 Emina Mehmedović 17 Majda Hamzić 18 Elmedina Kadrić
Emina Mehmedović,
studentica I g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za hemiju
Majda Hamzić,
studentica I g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
Elmedina Kadrić,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
19 Elvira Memić 20 Jasmina Marić 21 Redina Prguda
Elvira Memić,
studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za engleski jezik i književnost
Jasmina Marić,
studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za bosanski jezik i književnost
Redina Prguda,
studentica III g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo i reviziju
22 Azra Balavac 23 Mirza Čupina 24 Selma Nurković
Azra Balavac,
studentica I g. Pravnog fakulteta u Mostaru
Mirza Čupina,
student I g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru
Selma Nurković,
studentica III g. EF-a u Mostaru, Odsjek za menadžment
25 Dalila Šetka 26 Đenan Hubljar 27 Merima Kebo
Dalila Šetka,
studentica II g. MF-a u Mostaru, Odsjek za energetiku
Đenan Hubljar,
student I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo
Merima Kebo,
studentica I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za računovodstvo i reviziju
28 Munevera Selman 29 Džejlan Čakrama 30 Amela Varupa
Munevera Selman,
studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za turski jezik i književnost
Džejlan Čakrama,
student I g. FMM-e u Zenici, Odsjek za meterijale
Amela Varupa,
studentica III g. IPF-a u Zenici, Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje
31 Emina Šarić 32 Elmin Mecavica 33 Vedija Karalić
Emina Šarić,
studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju
Elmin Mecavica,
student I g. MF-a u Zenici, Odsjek za menadžment proizvodnim tehnologijama
Vedija Karalić,
studentica III g. FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo
34 Nejla Beganović 35 Belmin Bengir 36 Aida Suljaković
Nejla Beganović,
studentica IV g. IPF-a u Zenici, Odsjek za socijalnu pedagogiju
Belmin Bengir,
student II g. EF-a u Zenici, Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment
Aida Suljaković,
studentica III g. FF-a u Zenici, Odsjek za BHS jezik i književnost
37 Rijalda Dizdarević 38 Lejla Kišmetović 39 Amina Avdić
Rijalda Dizdarević,
studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik i književnost
Lejla Kišmetović,
studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za predškolski odgoj
Amina Avdić,
studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju
40 Šejla Delić 41 Ibrahim Suljanović 42 Jasmina Grošić
Šejla Delić,
studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za razrednu nastavu
Ibrahim Suljanović,
student II g. TF-a u Bihaću, Odsjek za elektrotehniku
Jasmina Grošić,
studentica IV g. PF-a u Bihaću, Odsjek za njemački jezik i književnost
43 Jasmina Muhamedagić 44 Ajdin Kesedžić 45 Merima Hairlahović
Jasmina Muhamedagić,
studentica II g. IPF-a u Bihaću, Odsjek za socijalnu pedagogiju
Ajdin Kesedžić,
student III g. EF-a u Bihaću, Odsjek za ekonomiju
Merima Hairlahović,
studentica III g. PF-a u Bihaću, Odsjek za predškolski odgoj
46 Emina Čirkić 47 Anel Zenkić 48 Senija Alagić
Emina Čirkić,
studentica III g. FF-a u Banjoj Luci, Odsjek za učiteljski studij
Anel Zenkić,
student II g. RF-a u Prijedoru, Odsjek za rudarsvo
Senija Alagić,
studentica III g. Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, Smjer klavir i gitara
49 Sara Duratović 50 Almin Keranović
Sara Duratović,
studentica I g. TF-a u Banjoj Luci, Odsjek za hemijske tehnologije
Almin Keranović,
student II g. Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

Novosti


Četvrtak, 14.05.2020.

FOND ''BOŠNJACI'' POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FONDACIJOM ''ALIJA IZETBEGOVIĆ''

Dana 13. maja 2020. godine, u prostorijama Fondacije ''ALIJA IZETBEGOVIĆ'' održan je sastanak direktora Fonda ''Bošnjaci'', Šahina Kerle i v.d. generalnog sekretara Fondacije, Muhameda Mulahmetovića... detaljnije

Ponedjeljak, 16.03.2020.

POSLJEDNJI SELAM

detaljnije

Srijeda, 04.03.2020.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. 2019/20. GODINU ZA KOJE FINANSIJSKA SREDSTVA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija, Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta i Odluke Upravnog odbora Fond "Bošnjaci" raspisuje Konkurs za dodjelu 65 stipendija studentima na prvom i... detaljnije