Stipendisti fonda "Bošnjaci" u ak./šk. 2013/14. godini

01 Admir Greljo 02 Amra Džaferović-Hasečić 03 Adnan Zahirović
Admir Greljo,
student III g. doktorskog studija Fakulteta za matematiku i fiziku u Ljubljani, Odsjek za fiziku
Amra Džaferović-Hasečić,
studentica II g. doktorskog studija MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku
Adnan Zahirović,
student I g. doktorskog studija PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju
04 Mediha Zukić 05 Hana Fatkić 06 Amina Kurtović
Mediha Zukić,
studentica II g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Hana Fatkić,
studentica I g. doktorskog studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku
Amina Kurtović,
studentica I g. master studija FMM-e u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo
07 Irfan Jabandžić 08 Azira Muminović 09 Mirza Pašić
Irfan Jabandžić,
student II g. master studija ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Azira Muminović,
studentica I g. master studija EF-e u Tuzli, Odsjek za menadžment
Mirza Pašić,
student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inžinjerstvo i mendžment
10 Azra Musić 11 Hasan Kamenjaković 12 Arnela Đilović
Azra Musić,
studentica II g. FPTN IUS-a, Odsjek za kompjuterske nauke i inžinjering
Hasan Kamenjaković,
student II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za arapski i perzijski jezik
Arnela Đilović,
studentica II g. FMJU IUS-a, Odsjek za menadžment
13 Merjema Bećić 14 Smjil Halilović 15 Merisa Kokić
Merjema Bećić,
studentica IV g. FMJU IUS-a, Odsjek za ekonomiju
Smjil Halilović,
student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku
Merisa Kokić,
studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju
16 Armin Nurkanović 17 Šejla Hadžić 18 Sabahudin Čergić
Armin Nurkanović,
student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku
Šejla Hadžić,
studentica III g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku
Sabahudin Čergić,
student IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju
19 Lejla Zilić 20 Sead hfz. Subašić 21 Jasmina Beganović
Lejla Zilić,
studentica IV g. Pravnog fakulteta u Zenici
Sead hfz. Subašić,
student I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki
Jasmina Beganović,
studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć
22 Amena hfz. Omerović 23 Ahmed Čolić 24 Zekija Krvavac
Amena hfz. Omerović,
studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki
Ahmed Čolić,
student III g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki
Zekija Krvavac,
studentica I g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki
25 Dženan Hasić 26 Emina Osmandžiković 27 Mustafa Bevrnja
Dženan Hasić,
student IV g. FIN-a u Sarajevu, Smjer teološki
Emina Osmandžiković,
studentica I g. New York University u Abu Dhabiju, Politička ekonomija i psihologija
Mustafa Bevrnja,
student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
28 Aiša Ramović 29 Hikmet Muratović 30 Samra Stabančić
Aiša Ramović,
studentica I g. FIIS-e International Burch University
u Sarajevu
Hikmet Muratović,
student I g. FIIS-e International Burch University
u Sarajevu
Samra Stabančić,
studentica IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
31 Semina Jašarević 32 Benjamin Ćerimagić 33 Fatima Bilčević
Semina Jašarević,
studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo
Benjamin Ćerimagić,
student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Fatima Bilčević,
studentica III g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo
34 Lejla Čano 35 Ahmed Karić 36 Sanita Mulavdić
Lejla Čano,
studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za laboratorijske tehnologije
Ahmed Karić,
student I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Sanita Mulavdić,
studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć
37 Amina Halilović 38 Tucaković Alen 39 Amina Čepalo
Amina Halilović,
studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku
Tucaković Alen,
student IV g. FZS-a u Sarajevu, Odsjek za fizikalnu terapiju
Amina Čepalo,
studentica I g. GF-a u Sarajevu, Odsjek za geodeziju
40 Amar Logić 41 Emina Fazlibegović 42 Armin Homoraš
Amar Logić,
student III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za motore i vozila
Emina Fazlibegović,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Armin Homoraš,
student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
43 Amira Omerović 44 Kemal Biser 45 Anesa Dubravić
Amira Omerović,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
Kemal Biser,
student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinske konstrukcije
Anesa Dubravić,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
46 Selma Višća 47 Zlatan Tucaković 48 Amina Zahirović
Selma Višća,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Zlatan Tucaković,
student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Amina Zahirović,
studentica I g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
49 Aida Uzunović 50 Selver Pepić 51 Edina Behram
Aida Uzunović,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Selver Pepić,
student II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Edina Behram,
studentica I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru
52 Sabaheta Jonuzović-Prošić 53 Mevla Rahmanović 54 Mediha Ahmetović
Sabaheta Jonuzović-Prošić,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Mevla Rahmanović,
studentica IV g. Pravnog fakulteta u Tuzli
Mediha Ahmetović,
studentica III g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć
55 Elida Neković 56 Sumejja Fazlić 57 Zerina Čičkušić
Elida Neković,
studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Sumejja Fazlić,
studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Zerina Čičkušić,
studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku
58 Emina Hadžić 59 Tahir Herenda 60 Mevlida Imamović
Emina Hadžić,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Tahir Herenda,
student II g. Pravnog fakulteta u Sarajevu
Mevlida Imamović,
studentica III g. FF-a u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost
61 Zijada Sejidinović 62 Faris Janjoš 63 Fatima Penava
Zijada Sejidinović,
studentica III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
Faris Janjoš,
student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
Fatima Penava,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
64 Arman Kohnić 65 Delila Hubljar 66 Mehemed Muhović
Arman Kohnić,
student IV g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Delila Hubljar,
studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Mehemed Muhović,
student VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
67 Almedina Mrkanović 68 Kenan Muhamedagić 69 Sabina Redžić
Almedina Mrkanović,
studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za finansije
Kenan Muhamedagić,
student II g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
Sabina Redžić,
studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost
70 Emin Bešo 71 Belma Obradović 72 Sedad Batlak
Emin Bešo,
student IV g. FF-a u Zenici, Odsjek za matematiku i informatiku
Belma Obradović,
studentica I g. Građevinskog fakulteta u Mostaru
Sedad Batlak,
student V g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu
73 Azra Livadić 74 Sakib Hadžiavdić 75 Narcisa Smječanin
Azra Livadić,
studentica III g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu
Sakib Hadžiavdić,
student III g. ETF-a u Istočnom Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku
Narcisa Smječanin,
studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju
76 Sabrina Strašević 77 Mirnela Golubović
Sabrina Strašević,
studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost
Said Avdić,
student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku
Mirnela Golubović,
studentica V g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu
79 Nahla Osmanbegović 80 Amila Čizmić 81 Nermina Užičanin
Nahla Osmanbegović,
studentica III g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za energetiku
Amila Čizmić,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
Nermina Užičanin,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli
82 Irma Nezirević 83 Midhat Begić 84 Sedina Zuhrić
Irma Nezirević,
studentica III g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju
Midhat Begić,
student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku
Sedina Zuhrić,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
85 Amela Bužimkić 86 Hasib Torić 87 Armina Đonko
Amela Bužimkić,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu
Hasib Torić,
student II g. TF-a u Bihaću, Odsjek za građevinu
Armina Đonko,
studentica I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za mašinski proizvodni inžinjering
89 Meliha Kurtagić 90 Edin Palić 91 Amina Agović
Meliha Kurtagić,
učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Edin Palić,
učenik IV razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Amina Agović,
učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
93 Rabina Jusufović 92 Abdullah Bjelak 94 Nedžma Softić
Rabina Jusufović,
učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Abdullah Bjelak,
učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Nedžma Softić,
učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
96 Dženita Tabaković 95 Ahmedin Hurić 97 Lamija Džambo
Dženita Tabaković,
učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Ahmedin Hurić,
učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Lamija Džambo,
učenica III razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
99 Nudžejma Hazić 98 Harun Efendić U100 Selma Lemeš
Nudžejma Hazić,
učenica III razreda Medrese "Osman ef. Redžović"
u Visokom
Harun Efendić,
učenik II razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Selma Lemeš,
učenica IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović''
u Visokom
U102 Sumeja Pivić U101 Senahid Hamidović U103 Sara Brkić
Sumeja Pivić,
učenica III razreda Behram-begove medrese
u Tuzli
Senahid Hamidović,
učenik II razreda Behram-begove medrese
u Tuzli
Sara Brkić,
učenica III razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević''
u Cazinu
U104 Šaha Džinić U107 Nejdin Filan U105 Lejla Kovačević
Šaha Džinić,
učenica I razreda Medrese ''Džemaludin ef. Čaušević''
u Cazinu
Nejdin Filan,
učenik III razreda Elči Ibrahim-pašine medrese
u Travniku
Lejla Kovačević,
učenica I razreda Karađoz-begove medrese
u Mostaru
U106 Amira Ibišević U108 Halima Arnaut  
Amira Ibišević,
učenica IV razreda Karađoz-begove medrese
u Mostaru
Halima Arnaut,
učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese
u Travniku
 

Novosti


Četvrtak, 14.05.2020.

FOND ''BOŠNJACI'' POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FONDACIJOM ''ALIJA IZETBEGOVIĆ''

Dana 13. maja 2020. godine, u prostorijama Fondacije ''ALIJA IZETBEGOVIĆ'' održan je sastanak direktora Fonda ''Bošnjaci'', Šahina Kerle i v.d. generalnog sekretara Fondacije, Muhameda Mulahmetovića... detaljnije

Ponedjeljak, 16.03.2020.

POSLJEDNJI SELAM

detaljnije

Srijeda, 04.03.2020.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. 2019/20. GODINU ZA KOJE FINANSIJSKA SREDSTVA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija, Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta i Odluke Upravnog odbora Fond "Bošnjaci" raspisuje Konkurs za dodjelu 65 stipendija studentima na prvom i... detaljnije