Stipendisti fonda "Bošnjaci" u ak./šk. 2012/13. godini

01 Salem Malikić 02 Hana Fatkić 03 Adnan Zahirović
Salem Malikić,
student II g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku
Hana Fatkić,
studentica II g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za računarstvo i informatiku
Adnan Zahirović,
student I g. II ciklusa PMF-a u Sarajevu, Odsjek za hemiju
04 Erma Perenda 05 Almir Djedović 06 Merjema Bećić
Erma Perenda,
studentica II g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije
Almir Djedović,
student I g. II ciklusa ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije
Merjema Bećić,
studentica III g. FMJU IUS-a, Odsjek za ekonomiju
07 Armin Nurkanović 08 Šejla Hadžić 09 Smajil Halilović
Armin Nurkanović,
student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku
Šejla Hadžić,
studentica II g. PMF-a u Tuzli, Odsjek za fiziku
Smajil Halilović,
student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku
10 Sabina Čičkušić 11 Preljević Hamza 12 Ismata Cakor
Sabina Čičkušić,
studentica IV g. RGGF-a u Tuzli, Odsjek za sigurnost i pomoć
Hamza Preljević,
student II g. FMJU IUS-a, Odsjek za međunarodne i javne odnose
Ismata Cakor,
studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije
13 Amina Kurtović 14 Lejla Zilić 15 Azra Podrug
Amina Kurtović,
studentica IV g. FMM u Zenici, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo
Lejla Zilić,
studentica III g. Pravnog fakulteta u Zenici, Smjer opći
Azra Podrug,
studentica II g. II ciklusa EF-a u Mostaru, Odsjek za računarstvo i finansije
16 Ahmed Čolić 17 Armina Marić 18 Senaid Dedić
Ahmed Čolić,
student II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju
Armina Marić,
studentica III g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju
Senaid Dedić,
student II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju
19 Dženan Hasić 20 Amena Omerović 21 Mirhat Babić
Dženan Hasić,
student III g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju
Amena Omerović,
studentica II g. FIN-a u Sarajevu, Odsjek za teologiju
Mirhat Babić,
student I g. EFSA, Odsjek za računarstvo i informatiku
22 Semir Zahirović 23 Fatima Bilčević 24 Emir Čolić
Semir Zahirović,
student III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije
Fatima Bilčević,
studentica II g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za komp. knjiž. i bibliotekarstvo

Emir Čolić,
student III g. NF-a u Mostaru, Odsjek za biologiiju

25 Merisa Kokić 26 Semina Jašarević 27 Samra Stabančić
Merisa Kokić,
studentica II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za filozofiju i sociologiju
Semina Jašarević,
studentica III g. TF-a u Tuzli, Odsjek za hemijsko inžinjerstvo
Samra Stabančić,
studentica III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
28 Ajla Marić 29 Elmir Sukanović 30 Mirnesa Selimović
Ajla Marić,
studentica I g. EF-a u Mostaru, Odsjek za ekonomiju
Elmir Sukanović,
student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za matematiku
Mirnesa Selimović,
studentica III g. FSK-a u Sarajevu, Odsjek za saobraćaj
31 Nadira Beširović 32 Armin Hambo 33 Hana Hrnjičić
Nadira Beširović,
studentica IV g. FF-a u Tuzli, Odsjek za turski jezik i književnost
Armin Hambo,
student III g. Pravnog fakulteta u Sarajevu, Odsjek opći
Hana Hrnjičić,
studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za prehrambene tehnologije
34 Asmira Imamović 35 Tarik Rahmanović 36 Arnestina Dobrnjić
Asmira Imamović,
studentica I g. GF-a u Sarajevu, Odsjek za građevinu
Tarik Rahmanović,
student IV g. FE-e u Tuzli, Odsjek za energetsku elektrotehniku
Arnestina Dobrnjić,
studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije
37 Ajla Đonlagić 38 Arman Kohnić 39 Anesa Dubravić
Ajla Đonlagić,
studentica I g. Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći
Arman Kohnić,
student III g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Anesa Dubravić,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
40 Ajdin Šabanović 41 Lejla Balihodžić 42 Rijad Skrobo
Ajdin Šabanović,
student III g. Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru
Lejla Balihodžić,
studentica III g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći

Rijad Skrobo,
student II g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku

43 Aldin Ahmetović 44 Amina Dervišević 45 Edin Mešanović
Aldin Ahmetović,
student VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
Amina Dervišević,
studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za telekomunikacije
Edin Mešanović,
student VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
46 Sabahudin Čergić 47 Amra Selimović 48 Tucaković Alen
Sabahudin Čergić,
student III g. EF-a u Tuzli, Odsjek za ekonomiju
Amra Selimović,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
Alen Tucaković,
student III g. FZS-a u Sarajevu, Smjer za fizikalnu terapiju
49 Nermin Ramić 50 Mevla Rahmanović 51 Elvir Čajić
Nermin Ramić,
student II g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku
Mevla Rahmanović,
studentica III g. Pravnog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
Elvir Čajić,
student II g. FF-a u Tuzli, Odsjek za tehnički odgoj i informatiku
52 Aid Ahmetović 53 Mirela Vrbić 54 Muamer Kordić
Aid Ahmetović,
student III g. FE-e u Tuzli, Odsjek za tehničku informatiku
Mirela Vrbić,
studentica IV g. PF-a u Sarajevu, Odsjek za razrednu nastavu
Muamer Kordić,
student I g. MF-a u Sarajevu, Odsjek za industrijsko inž. i menadžment
55 Amira Omerović 56 Sedad Batlak 57 Sabaheta Jonuzović
Amira Omerović,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
Sedad Batlak,
student IV g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći
Sabaheta Jonuzović,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek opći
58 Indira Alibegović 59 Jasmin Nurić 60 Amila Kajić
Indira Alibegović,
studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije
Jasmin Nurić,
student III g. Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći
Amila Kajić,
studentica II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći
61 Ferida Durek 62 Sakib Hadžiavdić 63 Hana Jusufbegović
Ferida Durek,
studentica IV g. FHN-a u Mostaru, Odsjek za bos. jezik i književnost
Sakib Hadžiavdić,
student II g. ETF-a u Istočnom Sarajevu, Odsjek za aut. i elektroniku
Hana Jusufbegović,
studentica III g. FJU u Sarajevu, Odsjek za upravu
64 Azra Livadić 65 Anel Smajić 66 Edina Livnjak
Azra Livadić,
studentica II g. Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći
Anel Smajić,
student I g. Farmaceutskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
Edina Livnjak,
studentica III g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek elektroenergetika
67 Neira Sijamhodžić 68 Zijada Cakor 69 Adela Halilagić
Neira Sijamhodžić,
studentica I g. PF-a u Bihaću, Odsjek za engleski jezik
Zijada Cakor,
studentica IV g. EF-a u Tuzli, Odsjek za računarstvo i poslovne finansije
Adela Halilagić,
studentica VI g. Medicinskog fakulteta u Tuzli, Smjer opći
70 Tarik Redžić 71 Mersima Ramadanović 72 Amar Logić
Tarik Redžić,
student III g. FKS-a u Sarajevu, Odsjek za saobraćaj
Mersima Ramadanović,
studentica IV g. FKKSS u Sarajevu, Odsjek za kriminologiju
Amar Logić,
student II g. Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći
73 Elida Neković 74 Avdija Ibrahimović 75 Amina Bralić
Elida Neković,
studentica II g. PMF-a u Sarajevu, Odsjek za fiziku
Avdija Ibrahimović,
student I g. FF-a u Sarajevu, Odsjek za historiju umjetnosti
Amina Bralić,
studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za automatiku i elektroniku
76 Fatima Penava 77 Melisa Ahmetović 78 Tahira Kulaš
Fatima Penava,
studentica V g. Medicinskog fakulteta u Sarajevu, Smjer opći
Melisa Ahmetović,
studentica IV g. TF-a u Tuzli, Odsjek za zaštitu okoline
Tahira Kulaš,
studentica IV g. FZS-a u Sarajevu, Smjer za fizikalnu terapiju
79 Dajana Pašić 80 Azer Obradović 01 Merjem Rošić
Dajana Pašić,
studentica I g. ETF-a u Sarajevu, Odsjek za elektroenergetiku
Azer Obradović,
student I g. Fakulteta informacijskih tehnologija
u Mostaru
Merjem Rošić,
učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
05 Meliha Kurtagić 02 Edin Palić 03 Sumejja Fazlić
Meliha Kurtagić,
učenica III razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Edin Palić,
učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Sumejja Fazlić,
učenica IV razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
04 Hamza Demirović 07 Nedžma Softić 06 Emin Grahić
Hamza Demirović,
učenik III razreda Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Nedžma Softić,
učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Emin Grahić,
učenik III razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
10 Amina Aletić 08 Belmin Memišević 09 Nejla Hozić
Amina Aletić,
učenica II razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Belmin Memišević,
učenik IV razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Nejla Hozić,
učenica IV razreda Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
11 Hatidža Mahmutović 14 Mehmed Ketanović 12 Nudžejma Hazić
Hatidža Mahmutović,
učenica IV razreda Medrese ''Osman ef. Redžović''
u Visokom
Mehmed Ketanović,
učenik II razreda Behram-begove medrese
u Tuzli
Nudžejma Hazić,
učenica II razreda Medrese ''Osman ef. Redžović''
u Visokom
13 Almedina Vrućak 17 Rašid Hušidić 15 Sara Brkić
Almedina Vrućak,
učenica I razreda Behram-begove medrese
u Tuzli
Rašid Hušidić,
učenik III razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević''
u Cazinu
Sara Brkić,
učenica II razreda Medrese ''Džemaludin Čaušević''
u Cazinu
16 Dženeta Merzić 19 Dževida Tarakčija 18 Alma Muratspahić
Dženeta Merzić,
učenica II razreda Karađoz-begove medrese
u Mostaru
Dževida Tarakčija,
učenica IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese
u Travniku

Alma Muratspahić,
učenica III razreda Karađoz-begove medrese
u Mostaru

  20 Halid Kasapović
  Halid Kasapović,
učenik IV razreda Elči Ibrahim-pašine medrese
u Travniku
 

Novosti


Četvrtak, 14.05.2020.

FOND ''BOŠNJACI'' POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FONDACIJOM ''ALIJA IZETBEGOVIĆ''

Dana 13. maja 2020. godine, u prostorijama Fondacije ''ALIJA IZETBEGOVIĆ'' održan je sastanak direktora Fonda ''Bošnjaci'', Šahina Kerle i v.d. generalnog sekretara Fondacije, Muhameda Mulahmetovića... detaljnije

Ponedjeljak, 16.03.2020.

POSLJEDNJI SELAM

detaljnije

Srijeda, 04.03.2020.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. 2019/20. GODINU ZA KOJE FINANSIJSKA SREDSTVA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija, Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta i Odluke Upravnog odbora Fond "Bošnjaci" raspisuje Konkurs za dodjelu 65 stipendija studentima na prvom i... detaljnije