Stipendisti fonda "Bošnjaci" u ak./šk. 2010/11. godini

01_Sabahudin_hfz._Hašić 03_Zahida_hfz._Čehić 02_Husein_hfz._Ajkunić
Sabahudin hfz. Hašić, I godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Zahida hfz. Čehić, IV godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Husein hfz. Ajkunić, I godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
04_Salem_Malikić 05_Fatkić_Hana 06_Adnan_Zahirović
Salem Malikić, III godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
(prosjek ocjena 10,00)
Hana Fatkić, III godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
(prosjek ocjena 10,00)
Adnan Zahirović, III godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
(prosjek ocjena 10,00)
07_Admir_Greljo 08_Emina_Zahirović 09_Asim_Esmić
Admir Greljo, IV godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
(prosjek ocjena 10,00)
Emina Zahirović, IV godina
Pravnog fakulteta
u Sarajevu
(prosjek ocjena 10,00)
Asim Esmić, IV godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
10_Sumeja_Hasanspahić 12_Elivs_Hodžić 11_Amela_Žunić
Sumeja Hasanspahić, IV godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Elvis Hodžić, IV godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Amela Žunić, IV godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
13_Samir_Zilkić 14_Fatima_Omerspahić 15_Midhet_Mujkanović
Samir Zilkić, IV godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Fatima Omerspahić, II godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Midhet Mujkanović, II godina
Filozofskog fakulteta
u Sarajevu
16_Arnela_Bajrić 17_Lejla_Balihodžić 18_Ajla_Kahrić
Arnela Bajrić, IV godina
Stomatološkog fakulteta
u Sarajevu
Lejla Balihodžić, I godina
Medicinskog fakulteta
u Tuzli
Ajla Kahrić, I godina
Arhitektonskog fakulteta
u Sarajevu
19_Aida_Ćurić 20_Adila_Omerović 21_Semina_Jašarević_I_godina_Tehnološkog_fakulteta_u_Tuzli.jpg
Aida Ćurić, I godina
Ekonomskog fakulteta
u Tuzli
Adila Omerović, IV godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Tuzli
Semina Jašarević, I godina
Tehnološkog fakulteta
u Tuzli
22_Samra_Stabančić 24_Amir_Blažević 23_Nudžejma_Nefić
Samra Stabančić, I godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
Amir Blažević, IV godina
Filološkog fakulteta
u Banjoj Luci
Nudžejma Nefić, I godina
Ekonomskog fakulteta
u Sarajevu
26_Alisa_Salkić 25_Mirnes_Delalić 27_Munira_Mehić
Alisa Salkić, IV godina
Pravnog fakulteta
u Zenici
Mirnes Delalić, IV godina
Fakulteta zdravstvenih studija
u Sarajevu
Munira Mehić, II godina
Fakulteta elektrotehnike
u Tuzli
28_Mevla_Rahmanović 29_Nedžad_Novalić 30_Majda_Islamović
Mevla Rahmanović, I godina
Pravnog fakulteta
u Tuzli
Nedžad Novalić, III godina
Filozofskog fakulteta
u Sarajevu
Majda Islamović, III godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
32_Anesa_Hadžić 31_Adel_Mustafić 33_Elma_Papić
Anesa Hadžić, II godina
Ekonomskog fakulteta
u Sarajevu
Adel Mustafić, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Elma Papić, II godina
Ekonomskog fakulteta
u Sarajevu
34_Armina_Pračić 36_Maid_Poturović 35_Naida_Okan
Armina Pračić, IV godina
Pravnog fakulteta
u Mostaru
Maid Poturović, III godina
Mašinskog fakulteta
u Mostaru
Naida Okan, I godina
Fakulteta političkih nauka
u Sarajevu
38_Almir_Brkić 37_Lamija_Šišić 39_Amel_Huseinović
Almir Brkić, I godina
Mašinskog fakulteta
u Sarajevu
Lamija Šišić, II godina
Pedagoškog fakulteta
u Sarajevu
Amel Huseinović, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
40_Neira_Viteškić 41_Emir_Čolić 42_Maida_Brkan
Neira Viteškić, I godina
Fakulteta političkih nauka
u Sarajevu
Emir Čolić, I godina
Nastavničkog fakulteta
u Mostaru
Maida Brkan, III godina
Pravnog fakulteta
u Mostaru
43_Zenur_Trako 45_Sabina_Nalbani 44_Haris_Muhedinović
Zenur Trako, III godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Sabina Nalbani, IV godina
Stomatološkog fakulteta
u Sarajevu
Haris Muhedinović, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
46_Ferida_Durek 47_Fatima_Hajdarević 48_Mirela_Vrbić
Ferida Durek, II godina
Fakulteta humanističkih nauka
u Mostaru
Fatima Hajdarević, III godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
Mirela Vrbić, II godina
Pedagoškog fakulteta
u Sarajevu
49_Zinaida_Beširović 50_Nermina_Alić 51_Alisa_Kobasica
Zinaida Beširović, III godina
Ekonomskog fakulteta
u Tuzli
Nermina Alić, VI godina
Medicinskog fakulteta
u Tuzli
Alisa Kobasica, III godina
Ekonomskog fakulteta
u Sarajevu
52_Adina_Salčinović 54_Nedim_Uzunalić 53_Merima_Sulejmanagić
Adina Salčinović, I godina
Fakulteta za saobraćaj i komunikacije
u Sarajevu
Nedim Uzunalić, III godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
Merima Sulejmanagić, III godina Muzičke akademije
u Sarajevu
55_Azra_Alijagić 56_Amra_Ibrahimović 57_Aida_Papić
Azra Alijagić, I godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Amra Ibrahimović, III godina
Muzičke akademije
u Sarajevu
Aida Papić, II godina
Stomatološkog fakulteta
u Sarajevu
58_Ermin_Hodžić 59_Emina_Hodžić 60_Arif_Delibašić
Ermin Hodžić, II godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
Emina Hodžić, I godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
Arif Delibašić, IV godina
Pravnog fakulteta
u Zenici
62_Berina_Malanović 61_Vedad_Čaušević 63_Minela_Balavac
Berina Malanović, I godina
Arhitektonskog fakulteta
u Sarajevu
Vedad Čaušević, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Minela Balavac, II godina
Fakulteta humanističkih
nauka u Mostaru
64_Adem_Haskić 68_Fatima_Ramić_-_Đerzić 66_Dženan_Omahić
Adem Haskić, IV godina
Mašinskog fakulteta
u Mostaru
Fatima Ramić-Đerzić, II godina Filozofskog fakulteta
u Tuzli
Dženan Omahić, II godina
International Burch University
u Sarajevu
67_Elzana_Karahodžić 65_Adis_Nuhić 69_Ferisa_Živčić
Elzana Karahodžić, III godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Adis Nuhić, III godina
Fakulteta informacijskih
tehnologija u Mostaru
Ferisa Živčić, I godina
Medicinskog fakulteta
u Tuzli
70_Haris_Subašić 72_Indira_Isabegović 71_Ibrahim_Indžić
Haris Subašić, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Indira Isabegović, II godina
Ekonomskog fakulteta
u Tuzli
Ibrahim Indžić, II godina
Pedagoškog fakulteta
u Zenici
73_Nadira_Ćerimi 74_Nađa_Skaka 75_Nejra_Smajić
Nadira Ćerimi, III godina
Pravnog fakulteta
u Sarajevu
Nađa Skaka, I godina
Ekonomskog fakulteta
u Sarajevu
Nejra Smajić, I godina
postdipl. studija Pravnog fakulteta u Sarajevu
76_Nerma_Muhić 78_Tarik_Jarkoč 77_Sadeta_Varupa_-_Pleho
Nerma Muhić, III godina
Fakulteta političkih nauka
u Sarajevu
Tarik Jarkoč, II godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Sadeta Varupa-Pleho, I godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu
79_Uminaha_Omerhodžić 84_Fahrudin_Burić 81_Džemka_Hamza
Uminaha Omerhodžić,
I godina Pedagoškog fakulteta
u Sarajevu
Fahrudin Burić, III godina
Filozofskog fakulteta
u Sarajevu
Džemka Hamza, III godina
Pravnog fakulteta
u Sarajevu
82_Emina_Bešlić 83_Ahmed_Čelebić 80_Delila_Čengić
Emina Bešlić, I godina
Šumarskog fakulteta
u Sarajevu
Ahmed Čelebić, III godina
Filozofskog fakulteta
u Sarajevu
Delila Čengić, III godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
85_Muhamed_Šeremet 86_Vernes_Kovač 87_Zermin_Mehić
Muhamed Šeremet, III
godina Šumarskog fakulteta
u Sarajevu
Vernes Kovač, II godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Zermin Mehić, II godina
Fakulteta za kriminalistiku
u Sarajevu
U02_Emir_hfz._Sinanović U01_Merima_hfz._Sinanović U03_Enes_Kriještorac
Emir hfz. Sinanović, I razred
Behram-begove medrese
u Tuzli
Merima hfz. Sinanović, I razred Behram-begove medrese u Tuzli Enes Kriještorac, I razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevuu
U04_Merjem_Grbo U05_Muamer_Kordić U06_Aiša_Gadžo
Merjem Grbo, III razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Muamer Kordić, III razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Aiša Gadžo, II razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
U07_Elida_Neković U08_Esma_Zajimović U09_Hamida_Bilalić
Elida Neković, IV razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Esma Zajimović, I razred
Tursko-bosanskog koledža
u Sarajevu
Hamida Bilalić, III razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
U10_Emina_Mekić U11_Naida_Fetić U12_Azra_Ugarak
Emina Mekić, III razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Naida Fetić, IV razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Azra Ugarak, III razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
U13_Lejla_Korić U14_Neira_Sijamhodžić U15_Amina_Dervišević
Lejla Korić, IV razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Neira Sijamhodžić, III razred
Medrese ‘’Džemaludin
Čaušević’’ u Cazinu
Amina Dervišević, III razred
Medrese ‘’Džemaludin
Čaušević’’ u Cazinu
U16_Tarik_Fojnica U18_Amira_Ibišević U17_Huso_Alić
Tarik Fojnica, III razred Elči
Ibrahim-pašine medrese
u Travniku
Amira Ibišević, I razred
Karađoz-begove medrese
u Mostaru
Huso Alić, III razred Elči
Ibrahim-pašine medrese
u Travniku
U19_Aldin_Hero U21_Hatidža_Mahmutović U20_Muhamed_Suljić
Aldin Hero, I razred
Karađoz-begove medrese
u Mostaru
Hatidža Mahmutović, IV razred Medrese "Osman ef. Redžović" u Visokom Muhamed Suljić, IV razred
Medrese "Osman ef. Redžović" u Visokom

Novosti


Četvrtak, 14.05.2020.

FOND ''BOŠNJACI'' POTPISAO SPORAZUM O SARADNJI SA FONDACIJOM ''ALIJA IZETBEGOVIĆ''

Dana 13. maja 2020. godine, u prostorijama Fondacije ''ALIJA IZETBEGOVIĆ'' održan je sastanak direktora Fonda ''Bošnjaci'', Šahina Kerle i v.d. generalnog sekretara Fondacije, Muhameda Mulahmetovića... detaljnije

Ponedjeljak, 16.03.2020.

POSLJEDNJI SELAM

detaljnije

Srijeda, 04.03.2020.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AK. 2019/20. GODINU ZA KOJE FINANSIJSKA SREDSTVA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA

Na osnovu Pravilnika o dodjeli stipendija, Sporazuma o saradnji sa Bejtuzzekatom iz Kuvajta i Odluke Upravnog odbora Fond "Bošnjaci" raspisuje Konkurs za dodjelu 65 stipendija studentima na prvom i... detaljnije