Stipendisti fonda "Bošnjaci" u ak./šk. 2009/10. godini

Malikić Salem Memić Alem Zahirović Adnan
Salem Malikić, II godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Alem Memić, III godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Adnan Zahirović, II godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Glogić Irfan Fatkić Hana Galijašević Sanel
Irfan Glogić, III godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Hana Fatkić, II godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Sanel Galijašević, III godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Zukić Mediha Džaferović Amra Mušanović Meliha
Mediha Zukić, III godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Amra Džaferović, III godina
Mašinskog fakulteta
u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Meliha Mušanović, III godina
Fakulteta za javnu upravu
u Sarajevu
(prosjek ocjena: 10,00)
Omerspahić Fatima Sinanović Muaz Veladžić Haris
Fatima Omerspahić, I godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Muaz Sinanović, I godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Haris Veladžić, II godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Veladžić Haris Topčagić Muhidin Hasanspahić Sumeja
Kemal Obad, III godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Muhidin Topčagić, III godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Sumeja Hasanspahić, III godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu
Ejubović Eldar Ejubović Eldar Čaušević Bakir
Eldar Ejubović, IV godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Nedžad Topalović, IV godina
Fakulteta islamskih nauka
u Sarajevu
Bakir Čaušević, IV godina
Farmaceutskog fakulteta
u Sarajevu
Ejubović Eldar Halilović Semra Nalbani Sabina
Lejla Karić, IV godina
Pravnog fakulteta
+u Tuzli
Semra Halilović, I godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Tuzli
Sabina Nalbani, III godina
Stomatološkog fakulteta
u Sarajevu
Jakubović Amina Šok Silvija Penava Fatima
Amina Jakubović, I godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Silvija Šok, VI godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Fatima Penava, II godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Hamzić Selmedina Katana Sabina Hamza Džemka
Selmedina Hamzić, I godina
Pravnog fakulteta u Sarajevu,
Odjel u Srebrenici
Sabina Katana, II godina
Pravnog fakulteta
u Sarajevu
Džemka Hamza, II godina
Pravnog fakulteta
u Sarajevu
Brkan Maida Aladžuz Arijana Ejubović Eldar
Maida Brkan, II godina
Pravnog fakulteta
u Mostaru
Arijana Aladžuz, III godina
Fakulteta političkih nauka
u Sarajevu
Ilmedina Salčin, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Nalbani Sabina Hadžić Mirela Doljančić Sumeja
Dženana Muhović, II godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Mirela Hadžić, IV godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Sumeja Doljančić, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Đonko Amina Mehić Munira Selimagić Jasmina
Amina Đonko, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Sarajevu
Munira Mehić, I godina
Elektrotehničkog fakulteta
u Tuzli
Jasmina Selimagić, VI godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Durdžić Melita Kadić Merima Omerović Adila
Melita Durdžić, IV godina
Stomatološkog fakulteta
u Sarajevu
Merima Kadić, III godina
Filozofskog fakulteta
u Tuzli
Adila Omerović, III godina
Prirodno-matematičkog
fakulteta u Tuzli
Hadžić Anesa Šehić Elma Čolaković Belma
Anesa Hadžić, I godina
Ekonomskog fakulteta
u Sarajevu
Elma Šehić, II godina
Ekonomskog fakulteta
u Sarajevu
Belma Čolaković, IV godina
Fakulteta političkih nauka
u Sarajevu
Turajlić Merima Kadrić Nijaz Rayan Lina
Merima Turajlić, II godina
Građevinskog fakulteta
u Mostaru
Nijaz Kadrić, III godina
Šumarskog fakulteta
u Sarajevu
Lina Rayan, VI godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Hadžić Mersudin Delalić Mirnes Prcanović Samir
Mersudin Hadžić, V godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Mirnes Delalić, III godina
Fakulteta zdravstvenih studija
u Sarajevu
Samir Prcanović, III godina
Internacionalnog univerziteta
u Sarajevu
Čaušević Ilma Kovačević Nadira Mujkanović Midhet
Ilma Čaušević, VI godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Nadira Kovačević, I godina
Medicinskog fakulteta
u Sarajevu
Midhet Mujkanović, I godina
Filozofskog fakulteta
u Sarajevu
Grcić Erna Ohranović Lejla Golubović Mirnela
Erna Grcić, II godina
Filozofskog fakulteta
u Sarajevu
Lejla Ohranović, III godina
Filozofskog fakulteta
u Sarajevu
Mirnela Golubović, I godina
Veterinarskog fakulteta
u Sarajevu
Ibrahimović Amra Isaković Mufid Isaković Mufid
Amra Ibrahimović, I godina
Veterinarskog fakulteta
u Sarajevu
Mufid Isaković, III godina
Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu
Rijad Gvozden, III godina
Akademije scenskih umjetnosti
u Sarajevu
Isaković Mufid Isaković Mufid Demir Armin
Merima Sulejmanagić, II godina Muzičke akademije
u Sarajevu
Edvina Bešić, III godina
Filozofskog fakulteta
u Tuzli
Armin Demir, II razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Karalić Vedija Fetić Naida Korić Hatidža
Vedija Karalić, III razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Naida Fetić, III razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Hatidža Korić, III razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Stabančić Samra Žužić Šerif Hodžić Izet
Samra Stabančić, IV razred
Gazi Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Šerif Žužić, IV razred Gazi
Husrev-begove medrese
u Sarajevu
Izet Hodžić, II razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Kordić Muamer Zukić Mediha Neković Elida
Muamer Kordić, II razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Azra Činjarević, III razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Elida Neković, III razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Brbutović Fahrudin Delija Ariana Brković Merjem
Fahrudin Brbutović, IV razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Ariana Delija, IV razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Merjem Brković, II razred
Prve bošnjačke gimnazije
u Sarajevu
Ahmetović Melisa Hujić Naida Aruković Remzija
Melisa Ahmetović, I razred
Gimnazije
u Bugojnu
Naida Hujić, I razred
Ekonomske škole
u Sarajevu
Remzija Aruković, I razred
Druge gimnazije
u Sarajevu
Bralić Amina Čolić Ahmed Jašarević Semina
Amina Bralić, II razred
Druge gimnazije
u Sarajevu
Ahmed Čolić, III razred
Elči Ibrahim-pašine medrese
u Travniku
Semina Jašarević, IV razred
Mješovite srednje škole
u Kalesiji
Ćurić Aida Balihodžić Lejla Krajina Ibro
Aida Ćurić, IV razred
Mješovite srednje škole
u Gračanici
Lejla Balihodžić, IV razred
Medicinske škole
u Travniku
Ibro Krajina, III razred
Pete gimnazije
u Sarajevu

Novosti


Četvrtak, 10.10.2019.

NATJEČAJ ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

Na osnovu Plana rada i Odluke Upravnog odbora, Fond ''Bošnjaci'' raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ''I snaga i slabost su u srcima''. detaljnije

Petak, 20.09.2019.

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA U ŠK./AK. 2019/20. GODINI

Na osnovu Pravilnika i Odluke Upravnog odbora Fond "Bošnjaci" raspisuje Konkurs za dodjelu 60 stipendija, od čega 45 studentima i 15 učenicima. detaljnije

Utorak, 06.08.2019.

FIZIČAR ADMIR GRELJO, NEKADAŠNJI STIPENDISTA FONDA ''BOŠNJACI'' SLJEDEĆE GODINE U CERN VODI 24 MLADA BH. NAUČNIKA NA USAVRŠAVANJE

Admir Greljo, nekadašnji stipendista Fonda ''Bošnjaci'', rođeni Trebinjac koji već duže vrijeme boravi u Švicarskoj gdje je angažiran kao istraživač u prestižnom CERN-u, najvećoj svjetskoj... detaljnije


<